Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Economia Financera i Actuarial Logo del portal

2ª convocatòria del 1º semestre i 1ª convocatòria del 2º semestre del curs 2020-2021.

Calendari d’exàmens

 

Convocatòries:

35804 Matemàtica financera (GADEDRET)

35821 Incorporació als estudis d'ADE

35853 / 35943 Anàlisi i gestió bancària (GADE / GFIC)

35867 Sistemes de previsió social complementària (GADE)

35935 Incorporació a la Universitat (GFIC)

35949 Anàlisi i gestió bancària (GFIC)

35950 Risc i assegurança (GFIC)

35959 Informàtica empresarial (GFIC)

35963 Mercats i actius derivats (GFIC)

43772 Matemàtica avançada per a actuaris

43783 Programació en visual basic aplicat

35914 Gestió del risc financer (GIB)

35913 Instruments i operacions en els mercats financers (GIB)

35804 Matemàtica financera (GADE)

36157 Mercat financer i operacions bancàries (GECO)

35854 Operacions i mercats de renda fixa (GADE)

36238 Operacions i mercats de renda fixa (GADEDRET)

35883 MATEMÀTICA FINANCERA (GIB)

35804  MATEMÀTICA FINANCERA (TADE)

35943 Matemàtiques financeres (GFYC)