Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 16, Optatiu: 44.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40494 Processos i contextos educatius 8 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 44 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40548 Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitat 16 Optatiu Veure fitxa
40549 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitat 6 Optatiu Veure fitxa
40335 Pràcticum de les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitat 10 Optatiu Veure fitxa
42266 Treball fi de màster: especialitat de serveis socioculturals i a la comunitat 6 Optatiu Veure fitxa