Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Estructura Econòmica Logo del portal

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL CONSELL DEL DEPARTAMENT

  • 2 de novembre de 2020
Image de la noticia

Eleccions de Representants al Consell del Departament. Es conclou el procés electoral proclamant elegits a C-Andres, R-Costa i A-Martínez dins del col·lectiu de PDI no Dr. tp i del col·lectiu del PAS a J-Juanes i J-Ortiza.

Què és el Consell de Departament?

 

Regulació

Reglament Electoral General de la Universitat de València

Protocol d'actuació per aquest tipus de procés electoral

Reglament Marc de Règim Inter de Departament (Articles 11-24)

 

Convocatòria, distribució de places i calendari

 

 Formularis

             Informació general i formularis per a reclamacions a cens, presentació de candidatures, ...

             es pot consultar i baixar de la web de la Junta Electoral

 

Registre electoral

           Per tal de presentar reclamacions o candidatures el seu registre es farà al Registre General de la Universitat (Edifici de Rectorat - Av. Blasco Ibañez, nº 13) o a qualsevol altre Registre Auxiliar com per exemple el de la Facultat d'Economia (Secretaria del centre Av. Tarongers s/n)


Exposició del cens

El cens es publica al tauler d'anuncis dels centres on el Departament imparteix docència, i

al tauler d'anuncis del Departament i a aquesta web.

         Cens:  (aquest any sols PDI no Dr. tp - exposició el 16 nov.)

             PDI, PI i PAS

             Estudiants:   Postgrau

Facultat d'Economia              Economia  / GIB / GFyC

ADE / ADE-OntinyentADE-Dret / ADE-Turisme 

Facultat de Ciències Biològiques

                                 Facultat de Farmàcia

                                 Facultat de Ciències Socials

                                 Facultat de Geografia i Història

                                 Altres centres

Candidatures:  El límit fou el 18 de novembre de 2020.

Resultats:    Nº Representants al Consell del Dp + Resolució 23-11-20

Estudiants 

    -  1 placa coberta en 2019 per Teodoro d'Agostino Garcia

PDI no Dr. A temps parcial  - (eleccions nov 2020)

- Cristobal Andrés Ramo

- Rafael Costa Martínez

- Alejandra Martínez Martínez

PIF           - (sense representació)

 

PAS          -  Pilar Royo Peris (vacant coberta en 2019)

Des de nov 2020  - José Salvador Juanes Añó

                     - Jaime Ortiza Pellicer

Llista d'enllaços: