Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Estructura Econòmica Logo del portal

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL CONSELL DEL DEPARTAMENT

  • 11 de novembre de 2021
Image de la noticia

RESULTAT de les Eleccions a Representants al Consell del Departament = Proclamació Automàtica sense Votació (La Representació Estudiantil queda deserta per manca de candidats + la vacant sobrevinguda de PDI no Dr a TP coberta per Màximo Solaz Caballer per ser l'únic candidat)

Què és el Consell de Departament?

 

Regulació

Reglament Electoral General de la Universitat de València

Protocol d'actuació per aquest tipus de procés electoral

Reglament Marc de Règim Inter de Departament (Articles 11-24)

 

Convocatòria, distribució de places i calendari

 

 Formularis

             Informació general i formularis per a reclamacions a cens, presentació de candidatures, ...

             es pot consultar i baixar de la web de la Junta Electoral

 

Registre electoral

           Per tal de presentar reclamacions o candidatures el seu registre es farà al Registre General de la Universitat (Edifici de Rectorat - Av. Blasco Ibañez, nº 13) o a qualsevol altre Registre Auxiliar com per exemple el de la Facultat d'Economia (Secretaria del centre Av. Tarongers s/n)


Exposició del cens (previst entre l'11 i 15 de nov.)

El cens es publica al tauler d'anuncis dels centres on el Departament imparteix docència, i

al tauler d'anuncis del Departament i a aquesta web.

         Cens

             PDI Dr      PDI no Dr     PAS

             Estudiants:   Postgrau

Facultat d'Economia           ADE-Ontinyent 

Facultat de Ciències Biològiques

                                 Facultat de Farmàcia

                                 Facultat de Ciències Socials

                                 Facultat de Geografia i Història

                                 ETS D'Enginyeria

                                 Facultat de Filologia

Candidatures:  El límit es el 17 de novembre de 2021.

Resultats:    Nº Representants al Consell del Dp + Resolució amb la Proclamació Automàtica sense Votació

Estudiants 

    -  La seua representació queda deserta per manca de candidats

PDI no Dr. A temps parcial  - (eleccions nov 2021)

-  Máximo Solaz Caballer (Vacant coberta  a les elescions de nov 2021)

- Rafael Costa Martínez

- Alejandra Martínez Martínez

PIF           - (sense representació)

 

PAS   -  Pilar Royo Peris 

          - José Salvador Juanes Añó

 - Jaime Ortiza Pellicer

Llista d'enllaços: