Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Logo del portal

BIP - Intersectional Approach Research on Diversity and Migration Narratives

  • 1 de juny de 2023
Image de la noticia

El programa BIP - Intersectional Approach Research on Diversity and Migration Narratives (3 ECTS, 90 hores) compta amb el suport del Programa Erasmus+ de la Unió Europea i del FORTHEM Laboratori de Diversitat i Migració. Durant maig i juny del 2023, més de 20 estudiants de doctorat de qualsevol institució Erasmus+ i les universitats FORTHEM matriculats a les àrees de coneixement de Ciències Socials i Humanitats participaran en aquest Blended Intensive Program (BIP).

És a dir, estudiants de doctorat la recerca dels quals estigui relacionada amb les àrees d'estudi d'Educació, Literatura, Lingüística, Psicologia, Geografia Humana, Sociologia, Antropologia, Filosofia i Drets Humans, ja que busquem la promoció d'un enfocament interseccional des de totes aquestes àrees de coneixement. Aquest programa és semipresencial i inclou una part que es realitza en línia i una part que es realitza presencialment a la universitat de destinació (Universitat de València).

Al llarg d'aquest període formatiu els i les estudiants de doctorat coneixeran en primer lloc el concepte teòric de la interseccionalitat, l'hibridisme i les fronteres i les aplicacions directes a la Diversitat i a les Narratives Migrants des de diferents àmbits i metodologies. Per això, els doctorands i les doctorandes traslladaran inicialment la formació teòrica virtual amb activitats de telecol·laboració amb altres doctorands. Posteriorment, es traslladaran a la Universitat de València (Espanya) on rebran formació presencial paral·lela al treball cooperatiu dels i les estudiants que hauran de presentar públicament en grup en una conferència dissenyada a aquest efecte.

Llista d'enllaços: