Logo de la Universitat de València Logo Departament de Física de la Terra i Termodinàmica Logo del portal

Oferta d'un lloc d'investigador/a no doctor/a associat al projecte Metrology for aerosol optical properties (MAPP) finançat per la Unió Europea (CPI-22-731).

  • 11 de gener de 2023
Image de la noticia

Objecte: Anàlisi de les propietats radiatives dels aerosols obtingudes en la columna atmosfèrica i en superfície, manteniment de la instrumentació de les estacions de mesura, i participació en activitats associades al projecte.

Jornada: 35 hores setmanals.
Retribució bruta mensual: 1564€ (12 pagues)
Durada: fins a finalització del projecte.
Requisits: grau en Física, Electrònica o titulació equivalent.
Mèrits preferents:
- Formació en l'àmbit de l'atmosfera i la teledetecció (Màster).
- Coneixements de programació (FORTRAN, C/C++, Python, Matlab).
- Coneixements d'instrumentació de mesura d'aerosols atmosfèrics.
- Coneixements d'anglès (B2).
Presentació de sol·licituds: de l'11 al 24 de gener de 2023.
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Víctor Estellés (Victor.estelles@uv.es).
Els enllaços de la convocatòria completa i el formulari electrònic de la sol·licitud es troben publicats aquí: https://links.uv.es/qwua45j