Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història de la Ciència i Documentació Logo del portal

Grau en Podologia

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34362 Documentació i bibliografia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34363 Història de la podologia 4,5 Obligatori Veure fitxa

4n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 51, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34356 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.