Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història de la Ciència i Documentació Logo del portal

Andrea Martí Serrano i Ignacio Nebot Segarra nous Tècnics Superiors de Suport a la Investigació

  • 25 de novembre de 2022
Image de la noticia

A partir d'aquest mes de novembre s'han incorporat a l’InstitutInteruniversitari López Piñero Andrea Martí Serrano i Ignacio Nebot Segarra com a Tècnics Superiors de Suport a la Investigació. Ambdós han estat contractats gràcies als fons del Programa Investigo 2022 de la Generalitat Valenciana (Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) a través de la UV. La seua vinculació és amb el nou projecte de recerca “Vernacularidades en la ciencia medieval y renacentista: textos, creadores, profesionales" (ref. PID2021-123419NB-I00), corresponent alPrograma Estatal para Impulsar la Investigación Científico-técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, i que té per IP1 a Lluís Cifuentes (UB) i IP2 a Carmel Ferragud (IILP-UV), Director del Departament d'Història de la Ciència i Documentació. Durant dos anys, Andrea i Ignacio treballaran amb la introducció de materials arxivístics de procedència molt diversa a la base de dades MedCat <https://urldefense.com/v3/__https://medcat.sciencia.cat/__;!!D9dNQwwGXtA!UeD-urXUAkhxtJQ4geriJ67V-VtiX1twdorm3ZDi09P2whXA9Pu47k6x9B9ni7WssFcs_a7_kNr72OO9dTntuSaDcRM$ >, una de les línies d’investigació del grup Sciència.cat, que impulsa el projecte esmentat. Eventualment treballaran en el nostre Departament.