Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Informàtica Logo del portal

TADeSP, el grup de desenvolupament de Programari de la ETSE-UV

  • 28 de juny de 2021
TADeSP, el grup de desenvolupament de Programari de la ETSE-UV

Tècniques Avançades de Desenvolupament de Programari centrat en la Persona (TADeSP) és el grup d'investigació del Departament d'Informàtica de la ETSE-UV. El grup el componen cinc professores i professors de l'Escola: Miriam Gil, Ignacio Panach, Verónica Romero, Sergio Casas i Silvia Rueda, encarregada de la direcció. També compten amb Oscar Pastor, Eduardo Díaz, Damiano Distant com a investigadors externs.

L'equip treballa en diverses línies d'investigació interrelacionades i complementàries, que comparteixen l'objectiu comú d'analitzar els aspectes que intervenen en la relació de la persona que interacciona amb el programari a desenvolupar.

Des de la millora de les tècniques d'Enginyeria del Programari orientades a capturar les necessitats de totes les persones usuàries del programari, passant pel disseny d'interfícies que s'adapten millor a l'usuari/a final, l'estudi de tècniques de reconeixement de llenguatge natural i de Machine Learning que permeten avançar en l'automatització i millora dels processos.

Per al grup és molt important tindre en compte a les persones que utilitzaran els Softwares. Silvia Rueda afirma “tenim en compte la diversitat de les persones que usaran les aplicacions”, afig que també és des de la perspectiva de gènere. El seu objectiu és aconseguir així programari des del punt de vista humà.

Entre les principals línies d'investigació del grup destaquen les que van encaminades a la interacció entre la persona i l'ordinador. Ignacio Panach, integrant que participa en el desenvolupament d'aquesta mena de Programari, l'explica així “volem que l'usuari participe en el desenvolupament i que les interfícies siguen adaptatives, que s'anticipen als problemes que l'usuari puga tindre”.

Altres línies de treball del grup van encaminades a la generació de codi a partir de models abstractes, també se centren en el Machine Learning per a aprendre els gustos dels usuaris i es plantegen interfícies personalitzades. Línies d'investigació diferents es basen en el modelatge de llenguatge natural (NLP) i altres en l'impacte del gènere en el desenvolupament de programari.

Silvia Rueda és l'encarregada d'aquesta última línia i recalca la seua importància, ja que els grups de desenvolupament de Programari solen estar molt masculinitzats, per tant, les aplicacions solen estar centrades en l'home “volem analitzar com la diversitat dels equips pot afavorir el resultat final”.

Web de TADeSP: https://tadesp.blogs.uv.es/ 

Imatges: