Logo de la Universitat de València Logo Departament Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal Logo del portal

 A

Anàlisi de les característiques físico-químiques dels aliments

a) Caracterització d'aliments per a establir comparances entre ells.

b) Comprovar si es produeixen modificacions al realitzar diferents tractaments i/o canvis en la seua elaboració.


  

 B

Determinació de minerals en aliments i aigües

a) Establir el contingut mineral en aliments i aigües.


 

 C

Determinació de color (paràmetres L*, a, b, a/b i chroma) en aliments sòlids i líquids

a) Determinació dels canvis de color produïts pels diferents tractaments i en l'emmagatzematge durant la vida útil dels aliments.

b) Correlació amb els diferents components que intervenen en el color dels aliments.


 

 D

Determinació del poder antioxidant dels aliments

a) Determinació del poder antioxidant total i de compostos fenòlics (tanins, antocians, polifenols). Variació durant la maduració, el processat i l'emmagatzematge.

b) En particular, valoració del contingut en compostos amb elevada activitat antioxidant (p. ex. resveratrol) i que són de gran interès per a la salut.


 

 E

Estudi de la qualitat nutricional a l'utilitzar diferents tractaments per a la conservació d'aliments i durant l'emmagatzematge

a) Selecció de compostos termolàbils i sensibles a l'oxigen, pH, etc., per a comprovar com afecta la calor (pasteurització, esterilització UHT) i altres tecnologies alternatives no tèrmiques com altes pressions i polsos elèctrics d'alta intensitat en la conservació dels aliments.

b) Establir la cinètica de degradació per a poder establir la vida útil del producte.

c) Determinació de diacetil en el processat de cítrics: permet detectar el desenvolupament de microorganismes en el processat de cítrics abans que els canvis organolèptics, químics o microbiològics apareguen.

d) Determinació de productes formats en les reaccions de pardejament (per exemple furfurals), i indicadors de la deterioració dels greixos (per exemple peròxids).


  

 F

Determinació del contingut vitamínic: vitamines hidrosolubles (C, B1, B2, B6), liposolubles (A, D, I) i carotenoides

a) Conèixer el valor vitamínic dels aliments

b) Establir les variacions que es produeixen, especialment els isòmers cis/trans dels carotenoides durant el processat per diferents tecnologies i l'emmagatzematge a diferents temperatures dels aliments


 

G

Recopilació, avaluació, tractament i anàlisi de dades d'interès nutricional

a) Elaboració de fitxes nutricionals (càlculs d'energia i de nutrients) d'aliments, plats i menús.

b) Redacció d'informes tècnics sobre situació alimentària d'un centre determinat.

c) Elaboració de material d'ajuda i consulta.

d) Organització de cursos i sessions formatives de diversa durada per a grups homogenis i heterogenis.