Logo de la Universitat de València Logo Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga Logo del portal

Introducció a l'arqueologia de Lixus (Larrache, Marroc)

Les fonts clàssiques atorguen a Lixus el privilegi de ser la primera fundació fenícia en l'Extrem Occident si bé els nivells arqueològics més antics, identificats per les recents excavacions de l'INSAP en col·laboració amb la Universitat de València, donen dates radiocarbòniques i ceràmiques del s. VIII a.C., coetànies de les colònies de la vora septentrional de l'Estret.