Logo de la Universitat de València Logo Departament de Química Analítica Logo del portal

Grau en Farmàcia

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Formació bàsica: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34064 Anàlisi química 9 Obligatori Veure fitxa

5n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34092 Treball Final de Grau de Farmàcia 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34099 Anàlisi i control de medicaments i productes cosmètics 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.