Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua Logo del portal

Director: Bernabeu Aubán, Joan (CU)

Resum: Anàlisi diacrònica de les societats agrícoles des de la Revolució Neolítica al món romà, utilitzen els mètodes i tècniques desenvolupats per l'arqueologia. En particular seran objecte d'atenció els següents aspectes: Economia campesina (formes i sistemes d'explotació agrícola i ramadera); l' impacte ambiental de les activitats econòmiques, l'organització, estructuració del territori, sedentarització i transhumació i trashumància, aprovisionament i intercanvi, evolució social: formació de la pagesia.