Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua Logo del portal

El Departament de Prehistòria i Arqueologia compta amb el laboratori "Milagro Gil-Mascarell" equipat amb instrumental  adequat i especialistes per a fer estudis d'antracologia, carpologia i zooarqueologia. El grup investiga en aquestos camps i pot conveniar els seus serveis amb empreses d'arqueologia, museus i centres d' investigació, amb l'objectiu de completar els treballs d'excavació i estudi amb les aportacions paleoambientals, paleoeconòmiques i paleoetnològiques que ofereix la bioarqueologia.

Serveis que oferim:

- Disseny d'estratègies de mostreig que no retarden el desenvolupament dels treballs d'excavació i que asseguren, per altra banda, l'obtenció d'una bona mostra dels diferents materials.
- Es pot facilitar la màquina de flotació per al tractament dels sediments.
- Processament de les mostres surades separant tant les restes bioarqueològiques (carbonis, llavors, fauna, malacofauna, ictiofauna) com les estrictament arqueològiques (silex, ceràmica, metalls i escòries).
- Estudi i documentació gràfica de les diferents restes bioarqueològiques.

Fullet informatiu del grup