Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Sociología y Antropología Social Logo del portal

Identitats, cossos i desitjos.

  • 4 marzo de 2021
Image de la noticia

Nous reptes per la sociologia de les sexualitats

Programa (Sessions moderades per Arantxa Grau i Muñoz i Aina Faus-Bertomeu)


Gerard Coll-Planas (Uvic):
Identitats, cossos i desitjos. nous reptes
per a la sociologia de les sexualitats
Dijous 04/03/21 a 17:00

Ignacio Pichardo (UCM):
Diversidad sexual e identidad
de género en el ámbito laboral
Divendres 05/03/21 a 11:00

Paola Rubio Rodríguez (UGR):
Trabajos sexuales: sistemas de
control y de resistencia
Dijous 11/03/21 a 17:00

Andrea García-Santesmases (UNED):
Deseos inquietantes: un análisis
feminista sobre la asistencia
sexual para personas con diversidad
funcional
Divendres 12/03/21 a 12:00

José Octavio-Hernández (UPO):
Encrucijadas metodológicas en el
estudio del “putivagón” y el “metreo”
en el espacio público de la Ciudad
de México
Dijous 25/03/21 a 17:00

Arantxa Grau i Muñoz
i Aina Faus-Bertomeu (UVEG):
Xica busca xic? Xic busca xica?
A propòsit de les categories
sexo-genèriques en les Apps
de trobades sexuals
Divendres 26/03/21 a 12:00

Isabel Ferrandis Armero (UAB):
Homes de carn i pel. Els ‘ossos’ de
Barcelona des d’una mirada
etnogràfica
Dimecres 31/03/21 a 17:00

GV/2020/023 “SEXUALITATS ON-LINE”:
USOS, SIGNIFICATS, PRÀCTIQUES I EXPERIÈNCIES
DE LA POBLACIÓ JOVE (20 A 30 ANYS) AMB
LA SEXUALITAT MEDIADA PELS ENTORNS
I LES FERRAMENTES VIRTUALS
Identitats, cossos i desitjos.
Nous reptes per la sociologia
de les sexualitats

L’assistència a les sessions del
webminari és gratuïta, tot i això i
per tal de tindre informació sobre
el volum de persones que participaran,
us demanem inscripció
mitjançant aquest formulari
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSftT_sGcgtllLz7HoU-Y7Tymrq6Df-
K1enl4w0Yv6mjTQK2pw/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=-
mail_form_link

L’accés a les sessions es farà
mitjançant aquest enllaç
https://eu.bbcollab.com/guest/
86f93430e0004c8fa59eb6c0d4824406

Lista de enlaces: