Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Sociología y Antropología Social Logo del portal

X JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (X JDL 2019)

  • 15 mayo de 2019
Image de la noticia

València, 14 de novembre de 2019

“COORDINACIÓ INSTITUCIONAL MULTINIVELL: una necessitat per al desenvolupament del territori del segle XXI”

“COORDINACIÓ INSTITUCIONAL MULTINIVELL:
una necessitat per al desenvolupament del territori del segle XXI”
El desenvolupament del territori del segle XXI requereix com a element de futur d’un adequat procés de coordinació entre totes aquelles institucions que intervenen al sí del seu procés. Institucions de tot tipus, tant públiques com privades, d’àmbit local com supralocal, tots aquells actors del territori capaços d’aportar un valor afegit al mateix a través de l’articulació de xarxes de dinamització dels recursos de que se disposen.
Donada la importància que te per al desenvolupament del territori esta necessitat de coordinació institucional multinivell, la proposem com a temàtica central de la 10a edició de les Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana (X JDL 2019). Pel que fem una cridada a la reflexió i a la presentació d’experiències de coordinació institucional i/o multinivell desenvolupades als vostres territoris i que considereu que aporten i/o han aportat algun tipus de valor afegit al mateix. Constitució de xarxes socio-institucionals, foros locals socials, consells econòmics, plans estratègics desenvolupats, accions de coordinació al propi ajuntament, plans d’actuació comarcal, actuacions dels grups locals d’acció podrien ser algunes de les seues manifestacions.NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES
Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:
1) Presentar abans del 30 d’abril de 2019 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10 línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com
2) Les propostes seran revisades pel Comitè Organitzador, que valorarà la seua adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 30 de maig de 2019 es farà saber als autors i autores si la seua proposta ha sigut acceptada. En eixe cas hauran de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada.
Més informació a: http://gridet.blogs.uv.es/

Lista de enlaces: