Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Doble Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública amb RANEPA

Què és?

Un programa internacional de simultaneïtat d'estudis que permet als seus participants obtenir la titulació de dues institucions educatives ubicades en diferents països.

Participen la Facultat de Dret de la Universitat de València i l'Acadèmia Presidencial Russa d'Economia Nacional i Administració Pública (RANEPA) amb seu en Moscou (Russia)

Els estudiants del programa de doble titulació obtindran dos títols oficials:

a) El Grau en “State and Municipal Management”, specialization “Politics and Law” (Russian-Spanish programme with advanced study of foreign languages) de RANEPA, amb 240 ECTS (4 anys).

 b) El Grau en Cièncias Polítiques i de l'Administració Pública de la UV, amb 240 ECTS (4 anys).

A qui va adreçat?

A estudiants que hagen estat admesos per preinscripció en el Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública per cursar els estudis en 2020/2021.

Quina es la seua durada i com s'articula?

Una vegada integrats/des en la titulació:

  1. Han de superar el primer i segon any dels estudis de Ciències Polítiques en la Universitat de València (un mínim de 120 crèdits ECTS)
  2. El tercer i quart any es cursaran en l'Acadèmia Presidencial Rusa d'Economia Nacional i Administració Pública (Altres 120 crèdits ECTS)

EN TOTAL 240 ECTS en 4 anys (2 en València + 2 en Moscou)

Els idiomas del programa seran el castellà en la UV i l'anglés en RANEPA. Els estudiants es comprometen a fer cursos de rús a la UV durant els dos primers anys a València.

La seona promoció de la titulació (2020-21) farà la mobilitat al curs acadèmic 2022-23 (a partir de setembre de 2022)

NOTA: El programa compta amb un pla d'estudis propi que suposa l'alteració en la seqüenciació d'algunes matèries en relació amb el Grau en CCPP i AP.

Quants estudiants són admesos per curs al programa?

El nombre d'estudiants d'intercanvi d'aquesta doble titulación serà de 3 estudiants per any.

Com es realitza la preselecció i la matrícula dels/les estudiants?

  • PRESELECCIÓ:
  1. Es prioritzarà per nota d'accés a la titulació.
  2. Tindra prioritat qui puga acreditar el coneixement de l'idioma anglés en el moment de la preselecció.

Requisit lingüístic mínim: l'equivalent a un nivell B-2 en anglés (reconeixement: segons la normativa pròpia de la Universitat de València a efectes de l'acreditació de llengües extrangeres)

En cas de quedar places vacants: podran elegir-se estudiants que no compleixen el requisit lingüístic; en tal cas, la/l' estudiant adquereix el compromís d'acreditar el nivell exigit abans de la formalització de la matrícula del segon curs.

  • MATRÍCULA:

Els/les estudiants espanyols/es han d'estar matriculats/des en la Universitat de València durant els quatre anys de durada del programa, havent-hi d'abonar les taxes vinculades a la titulació. Estaran exempts del pagament en la institució d'acollida tret, si escau, de les taxes mínimes que normalment han d'abonar tots els estudiants d'intercanvi, com ara las requerides per al segur escolar o l'emissió de la targeta universitària.

Quins compromisos adquireixen els/les estudiants?

  1. Els estudiants que participen en el programa hauran de cumplir les normes acadèmiques, quedant subjectes al règim disciplinari i al sistema d'avaluació existent en la institució d'acollida.
  2. Els estudiants han de subscriure una assegurança per a cubrir serveis d'atenció mèdica i repatriació, així com de responsabilitat civil si escau.
  3. En cas d'abandonament del programa de la titulació abans de la completa finalització, la/l' estudiant quedarà inclòs/a en els estudis del Grau en Cièncias Polítiques i de l'Administració Pública de la Universitat de València, sense que puga sol·licitar cap reconeixement ni menció per haver format part d'aquesta titulació internacional.

Tríptic informatiu

Instruccions preinscripció RANEPA 2020/2021

Formulari de preinscripció RANEPA 2020/2021

NOTA: El formulari de preinscripció només se podrà presentar els dies 29 i 30 de juliol de 2020 (fins les 14 h.) en la Secretaria de la Facultat de Dret o per correu electrònic a matricula.dret@uv.es (des del mail utilitzat a la preinscripció). 

S'adverteix a l'estudiantat que per obtenir finançament per a realitzar les mobilitats en els cursos 3r i 4t a Moscou hauran de sol·licitar el "Programa Internacional "del Servei de Relacions internacionals de la UV, quan estiguen en el 2n any del Grau per cursar 3r a Moscou i novament en 3r per cursar 4t. El termini s'obre al novembre del curs anterior. És responsabilitat de l'estudiantat realitzar correctament aquests tràmits.

 

Dades de contacte:

Responsable Acadèmica 

Prof Da. Carlos García Rivero ( Carlos.Rivero@uv.es )

 

Responsable Administratiu

Mª Dolores Cubells ( cubells@uv.es )