Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Protocol per al seguiment i avaluació de les pràctiques externes per al curs 2019-20

(Aprovat per la Comissió de Pràctiques de la Facultat de Dret el 15 d'abril de 2020)

Notes aclaridores sobre el Protocol per al seguiment i avaluació de les pràctiques (publicat 22-04-2020)

 

Pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants en empreses, despatxos, institucions i altres entitats. Té com principal objectiu permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupació i fomenten la seva capacitat d'empreniment.

La Facultat de Dret considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l'aprenentatge i preparació dels seus estudiants i, al mateix temps, de vinculació amb la societat.

L'organització, planificació i gestió de les pràctiques externes correspon a ADEIT, Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València en coordinació amb la Comissió de Pràctiques de la Facultat de Dret.

Totes les pràctiques de les diferents titulacions de la Facultat de Dret estan tutelades i supervisades per un profesor tutor de la Facultat de Dret

Grau en Dret

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

Grau en Criminologia

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

Doble Grau ADE-Dret

Doble Grau en Ciències Polítiques i Sociologia: