Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Rafael Marimón Durá és catedràtic de Dret Mercantil a la Universitat de València. Té concedits 3 sexennis d'investigació-quatre quinquennis de docència. La seva tasca investigadora s'ha centrat especialment en el Dret bancari, camp en què té un gran nombre d'aportacions. Ha participat en 13 projectes d'investigació, destacant aquells que es s'han centrat en la regulació del shadow banking i la contractació bancària. Ha realitzat nombroses estades d'investigació a Alemanya (Ludwig Maximilian Universität de Munic i Max Planck Institut d'Hamburg) i al Regne Unit (London School of Economics & Political Science, University of Edinburgh). Compta amb una extensa experiència docent, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, a nivell de grau i postgrau. Ha participat en diversos programes de doctorat, impartint diversos mòduls i dirigint diversos treballs d'investigació. Ha impartit classes en molts títols propis de la Universitat. En l'actualitat forma part del panell de professors que imparteixen el Màster Universitari en Estudis Internacionals i de la Unió Europea i el Màster Universitari de Dret de l'Empresa, els dos oferts per la Universitat de València.