Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

La Facultat de Dret ha organitzat en edicions anteriors concursos de redacció i debat amb l'afany d'acostar la utilitat de les seues titulacions a l'estudiantat no universitari, al mateix temps que es pretén fomentar la creativitat i l'esperit crític, activitat que té el propósit d'estimular i motivar els participants en la discussió □berta deis assumptes públics així com de les qüestions relatives al món jurídic, criminológic i politológic, i que en cada edició aconsegueix un majar nombre de participants que practiquen noves técniques de comunicació amb l'enfocament del concurs en una doble fase: redacció més debat posterior. A més, aquesta doble fase que té el concurs permet combinar la correcta comunicació escrita amb les técniques de la comunicació oral: quina postura adoptar en públic, com perdre la por escénica i com, en definitiva, saber argumentar i convencer amb els gestos i les paraules. 

És per aixó que, el concurs "Les Regles del Joc" en l'edició d'enguany propasa als participants, com en les edicions anteriors, un nou tema suggeridor de debat i que els afecta de prop. Alhora, també pretén intensificar el desenvolupament de les relacions humanes entre els centres participants i acostar-los al món universitari. 

Fases del Concurs:

Convocatòria

Publicació al DOGV

Resolució Finalització Concurs