Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Pràctiques del Doble Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública i Sociologia

Requisits

Per a ser admés/a en les Pràctiques Externes del Doble Grau en Sociologia i Ciències Polítiques cal tenir superat en el moment de la matrícula 210 crèdits de 1er a 4t curs entre els quals han de constar els 60 crèdits de formació bàsica, 54 crèdits del mòdul Teoria Sociologia, Estructura i Canvi Social i 36 crèdits del mòdul Mètodes i Tècniques d'Investigació en Ciències Socials.

Calendari Previst 2019/2020

Tasques Dates Lloc
Sessions informatives 10 de maig de 2019 - 11 h. Saló d'Actes - Facultat de Ciències Socials
Presentació documentació autopràcticum Del 26 de setembre al 3 d'octubre de 2019 Secretaria Facultat Dret / Facultat C. Socials
Sol·licitud d'avançament al 1er. quadrimestre Del 2 al 5 de setembre de 2019 Secretaria Facultat Dret / Facultat C. Socials
Publicació llistat d'admesos 1er. quadrimestre 10 de setembre de 2019 Web Facultat Dret / Facultat C. Socials
Presentació reconeixements Durant el període de matrícula Secretaria Facultat Dret / Facultat C. Socials
Publicació ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques 25 de setembre de 2019 Web ADEIT
Publicació llistat definitiu admesos i resolució de reconeixements 18 d'octubre de 2019 Web Facultat Dret / Facultat C. Socials
Sessió única d'elecció de places 25 d'octubre de 2019 Per determinar
Lliurament acords de pràctiques Desembre de 2019  
Reunió amb els tutors de la Universitat Desembre de 2019  
Tramitació acords pràctiques pels estudiants Desembre de 2019  
Període general 2º quadrimestre De l'1 de febrer al 31 de maig de 2020 Empreses, institucions o entitats