Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

PROGRAMA DE DOCTORAT EN DRETS HUMANS, DEMOCRÀCIA I JUSTÍCIA INTERNACIONAL

  • 12 de novembre de 2019
Image de la noticia

El programa de doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional compta amb la menció cap a l'excel•lència atorgada pel Ministeri d'Educació, i se situa entre els vuit programes de doctorat en Dret que van obtenir aquesta menció a Espanya. La concessió de la menció cap a l'excel•lència avala, sens cap mena de dubte, la trajectòria en formació de tercer cicle implementada per la Universitat de València en els últims anys i l'excel•lència acadèmica del programa de doctorat. El programa actual suposa l'adaptació a la nova normativa, regulada pel RD 99/2011, de 28 de gener, del programa de doctorat del mateix nom vigent a la Universitat de València des del curs 2009-2010, en el qual van confluir cinc programes de doctorat de la Universitat. El primer, vinculat al Departament d'Història del Dret: “Metodologia i Investigació en Història del Dret”; el segon i el tercer, vinculats al Departament de Dret Administratiu i Processal: “Una Nova Justícia Penal”, de caràcter departamental, i “Problemes Actuals del Dret”, de caràcter internacional; un quart programa vinculat al Departament de Dret Penal: “Tendències Actuals del Dret Penal”; i finalment un programa de doctorat interdepartamental i interuniversitari (a través del programa Consolider-Enginy): “Drets Fonamentals. La lluita pels Drets”. Aquests cinc programes van abandonar part del seu contingut original per integrar-se en el doctorat sobre la matèria que els era comuna a tots, els drets humans, d'evident utilitat social, amb la qual cosa s’aconseguia, d'una banda, oferir una perspectiva holística de l'ensenyament en drets humans i, de l’altra, optimitzar els recursos docents i de recerca. En aquest sentit, el doctorat planteja un model de treball extremadament innovador i adaptat a les noves exigències.

Pàgina Web

Informació Administrativa