Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Tribunal de Justícia de la Unió Europea i Tribunal Suprem estableixen com a doctrina jurisprudencial les conclusions del Dictamen que va emetre la Universitat de València a l'any 2004

  • Gabinet de la Rectora
  • 26 de juny de 2020
 

Les conclusions del Dictamen que l'any 2004 van emetre els professors de la Facultat de Dret Javier Plaza, Javier Orduña i Jesús Estruch, per AVA-ASAJA i per a la Unió de Llaurador, en matèria d’obtencions vegetals han estat íntegrament subscrites pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en Sentència de 19 de desembre de 2019, Assumpte C 176/18, i pel Tribunal Suprem, en la recent STS 282/2020, d'11 de juny.

Javier Plaza, com a expert en drets de propietat intel·lectual i industrial, va ser qui va dirigir l'esmentat Dictamen, i que a més va coordinar amb l'Oficina Comunitària de Obtencions Vegetals, situada a Angers (França), comptant amb l'opinió de el Director de l'Oficina, Martin Ekvad , per tal de corroborar la veracitat de les conclusions del citat Dictamen.

Amb aquesta doctrina, es dota de seguretat jurídica al camp valencià i espanyol, i es posa fi a determinades pràctiques “contra legem” que causaven un greu perjudici als agricultors a l'hora d'exigir determinats royalties (de arbres plantats en l’anomenat període provisional) i d'imposar restriccions a la comercialització dels cítrics.

Les conclusions íntegres del Dictamen es poden consultar al següent enllaç.

No és la primera vegada que els professors de la Facultat de Dret Javier Plaza i Javier Orduña influeixen en la Doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Javier Plaza va ser expressament citat en els informes de l'Advocat General en les sentències sobre compensació equitativa sobre còpia privada en matèria de propietat intel·lectual i el segon, a través dels seus vots particulars, ha permès l'elaboració de tota una doctrina per protegir els consumidors en els supòsits de clàusules abusives per falta de transparència en matèries com les clàusules terra o l'IRPH.