GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Anunci d'Acte de Defensa de Tesi Doctoral

  • September 9th, 2021
Image de la noticia

El dimarts 21 de setembre, a les 10.30 AM, tindrà lloc l'Acte de Defensa de la Tesi Doctoral amb títol “Contaminants emergents en el mig aquàtic: Avaluació en biota i influència de microplàstics”, per Rodrigo Álvarez Ruiz. Aquesta Tesi s'ha realitzat en el Departament de Qualitat Ambiental i Sòls del Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE, CSIC-UV-GVA), sent dirigida pels doctors Julián Campo i Yolanda Picó.

L'Acte de Defensa es realitzarà de manera telemàtica i podrà seguir-se a través del següent enllaç:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDgzYzBhMTctYTZhZi00N2MxLWJkZDYtN2M4ODRjYjc0MGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f0d452c-b7a4-4964-b810-8c397374477b%22%2c%22Oid%22%3a%22ae09f442-2872-42c6-a6a2-bedd4a7d0f98%22%7d

Més informació sobre la Tesi en el document adjunt.

 

CIDE Comunicació

Links: