GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Un estudi del CSIC determina la millor manera de regar per degoteig caquis i llimeres

  • July 28th, 2021
Image de la noticia
Plantació d'arbres joves de caquis amb una línia porta-degotador. Crèdits: CIDE/ENCEBES (CSIC).

Científics del Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE, CSIC-UV-GVA) i del Centre d'Edafologia i Biologia Aplicada del Segura (ENCEBES-CSIC) comproven que utilitzar una sola línia porta-degotador optimitzaria l'ús de l'aigua en aquests cultius

L'estudi contribueix a establir pautes per a millorar el disseny agronòmic del reg, facilitant les labors de cultiu i aconseguint fins i tot increments de la producció

Un grup d'investigadors del Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE), centre mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat de València i la Generalitat Valenciana, i del Centre d'Edafologia i Biologia Aplicada del Segura (ENCEBES-CSIC), han desenvolupat un estudi per a establir el mètode òptim per a regar plantacions de caquis i llimeres en climes semi-àrids mitjançant reg per degoteig. El treball conclou que una sola línia porta-degotadors és suficient per a optimitzar el rendiment i l'eficiència en l'ús de l'aigua, tant per al cas de la llimera com per a arbres joves de caqui, que van incrementar la seua producció fins a un 13%.

L'estudi, publicat en la revista d'accés obert Water, dona resposta a les necessitats del sector productiu per a buscar la millor manera d'aplicar el reg per degoteig en cultius com el caqui i la llimera, de gran importància econòmica en la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia. En ell, els investigadors del CIDE i del CEBAS van tractar de determinar la forma òptima de col·locació de les mànegues porta-degotadors (número i disposició) en un hort fruiter.

En els horts fruiters poden col·locar-se una o diverses línies porta-degotadors per a subministrar l'aigua als arbres. Una disposició en simple línia és més econòmica i facilita les labors de cultiu, però pot no proporcionar suficient volum de sòl mullat. En aquest treball es compara la resposta agronòmica dels arbres en funció del nombre de línies porta-degotadors emprades. “La principal conclusió és que, per al cas de la llimera i en un sòl argilenc, una sola línia porta-degotadors és suficient per a optimitzar el rendiment i l'eficiència en l'ús de l'aigua. De la mateixa manera, per a arbres joves de caqui, la disposició dels degotadors en una única línia porta-degotadors permet optimitzar la productivitat de l'aigua”, assegura Diego Intrigliolo, investigador del CIDE i un dels autors del treball.

L'estudi realitzat contribueix a establir pautes per a optimitzar el disseny agronòmic del reg, facilitant les labors de cultiu. “L'aplicació del reg mitjançant una línia porta-degotadors aporta el principal valor afegit d'una instal·lació més econòmica del reg i un més senzill maneig de l'hort, atés que es faciliten les labors de cultiu, en tindre una sola mànega que es troba a més prop del tronc”, explica l'investigador del CIDE.

Increment de producció

En el cas de la llimera, es van obtindre resultats semblants emprant 1 o 2 línies porta-degotadors en termes de producció, ús de l'aigua i eficiència. Això es deu al fet que l'assaig es va dur a terme aplicant la mateixa dosi de reg mitjançant una o dues línies porta-degotadors. En el del caqui, amb arbres joves, una sola línia porta-degotadors va permetre incrementar la producció en un 13% enfront de dues línies porta-degotadors.

Per a incrementar l'eficiència en l'ús de l'aigua, en l'assaig es va dur a terme el reg deficitari per al cas de la llimera, una estratègia d'optimització en la qual la irrigació és aplicada durant les fases sensibles a la sequera d'un cultiu. En aquest cas, el reg deficitari, independent de si s'aplica amb una o dues línies porta-degotadors, permet incrementar fins a un 35% l'eficiència en l'ús de l'aigua.

L'estudi es va realitzar en la localitat de Santomera (Múrcia), en col·laboració amb l'empresa murciana fabricant de materials de reg Assut, en un sòl argilenc i clima semi-àrid i amb l'aigua de reg lleugerament salina. “Els resultats no poden extrapolar-se a altres cultius ni altres condicions de sòl en particular. Són vàlids per a sòls argilencs per al cas de llimera i d'arbres de caqui joves. En altres cultius i situacions, no sabem què pot ocórrer”, recalca Diego Intrigliolo.

 

Referència:

Margarita Parra, David Hortelano, Francisco García-Sánchez, Diego S. Intrigliolo and José S. Rubio-Asensio, Effects of Drip Irrigation Design on a Lemon and a Young Persimmon Orchard in Semi-Arid Conditions, Water 2021, 13(13), 1795. DOI: https://doi.org/10.3390/w13131795

 

CIDE Comunicació