University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Geography and History of the Mediterranean from Prehistory to the Modern Age Logo del portal

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS ENTRE L’1 I EL 15 DE SETEMBRE

  • September 2nd, 2021
Image de la noticia

Recordem als doctorands i les doctorandes que, fins al dia 15 de setembre de 2021, han de presentar els següents documents, en format PDF, degudament emplenats i signats:

- Memòria d’activitats formatives realitzades durant l’anualitat (formulari 05). En cas de codirecció, hauràn de signar tots els codirectors o les codirectores.
- Sol·licitud de reconeixement de les esmentades activitats (formulari 08). Aquest document es remetrà tant en format PDF com en format Word. Hauran d’enviar-se  també els justificants de realització de les activitats.

Ateses les actuals circumstàncies, derivades de la crisi sanitària, aquesta documentació es presentarà a través del correu electrònic institucional (@alumni.uv.es). El correu s’enviarà a l’adreça  Joaquin.V.Lacasta@uv.es