Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia Logo del portal

Avaluació anual programa doctorat curs 2021-2022

  • 20 de maig de 2022
Avaluació

Obert el termini per a presentar els documents per a l'avaluació anual del curs 2021-2022.

Obert el termini per a presentar els documents per a la primera convocatòria d'avaluació anual del curs 2021-2022.

Termini: del 19 de maig al 10 de juny de 2022.

Lloc de presentació: Els documents es presentaran a l'aula virtual del programa de doctorat Dret, Ciència Política i Criminologia.

https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?id=13141

Els documents a presentar són els següents:

Estudiants de primer any en el programa de doctorat:

.- Pla de recerca

.- Document d'activitats del doctorand/a

.- Informe anual de seguiment

.- Sol·licituds de reconeixement d'activitats formatives, si s'escau.

Estudiants de segon o posterior any en el programa de doctorat:

.- Document d'activitats del doctorand/a

.- Informe anual de seguiment

.- Sol·licituds de reconeixement d'activitats formatives, si s'escau.

.- Si s'escau sol·licitud de pròrroga d'estudis:

Consulteu el document informatiu.

Més informació