Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de l'Edat Moderna Logo del portal

- Matrícula de tutela acadèmica de segon any o successives.

Realitzaran la seua matrícula on-line del 2 al 10 de novembre de 2017, accediran a través de la pàgina web Portal Serveis Estudiant i es matricularan del període corresponent.

ABONAMENTS PER TRANSFERÈNCIA:

Dirigir-se al correu electrònic doctorat@uv.es  per a conèixer les dades bancàries.

CONCEPTE: Pagament tutela acadèmica doctorat 2017/2018 de (indicar cognoms i nom del doctorant) I nombre de rebut. Les despeses de transferència són a càrrec de l'ordenant.

UNA VEGADA REALITZADA LA TRANSFERÈNCIA HAURÀ D'ENVIAR UNA CÒPIA DE L'IMPRÉS-RESGUARD CORRESPONENT al correu electrònic doctorat@uv.es