Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de l'Edat Moderna Logo del portal

El Programa de Doctorat, Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l'Edat Moderna, procedeix de la conjunció de diversos programes de doctorat impartits en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, concretament:

 • Prehistòria i Arqueologia en el Mediterrani.
 • Autors, textos, lectors. El patrimoni documental i bibliogràfic en el món occidental.
 • Societats, economies i cultures a Europa des de l'Edat Mitjana fins a la Revolució Francesa.
 • Història Medieval.
 • Història Moderna.
 • Problemes actuals del territori valencià i tècniques d'anàlisis.
 • Medi ambient i Territori.
 • Patrimoni Cultural: identificació, anàlisi i gestió.

L'experiència dels últims anys, ha evidenciat l'existència d'una demanda d'estudiants interessats/as en la realització de Tesis doctorals relacionades amb els diversos màsters impartits en la Facultat de Geografia i Història. En atenció a aqueixa mateixa experiència i amb l'objecte de proporcionar unes millors condicions per al desenvolupament dels estudis de doctorat, s'ha estimat la conveniència d'oferir un Programa de doctorat amb una àmplia base metodològica en la qual es conjuminen línies de recerca diferents però agrupades entorn del coneixement de les societats i cultures de la conca mediterrània en el seu recorregut diacrònic i, al mateix temps, des d'una perspectiva multidisciplinària amb la finalitat de propiciar l'escenari adequat per a la realització de Tesis doctorals per part d'estudiants que procedisquen, no solament de la Universitat de València, sinó de qualsevol dels àmbits universitaris de la conca mediterrània, incloent països del nord d'Àfrica i Pròxim Orient.

El present Programa reuneix un conjunt de línies de recerca coherents amb els seus objectius formatius, enfocats a aprofundir els múltiples aspectes sobre els quals pot abordar-se el coneixement de les societats històriques i el seu impacte sobre el territori, que d'altra banda, constitueix el nucli principal dels estudis de Grau i de Màster que es cursen en la Facultat de Geografia i Història. Dins d'aquest conjunt de línies, podrien destacar-se les següents, que coincideixen amb alguns dels projectes de R+D+i vigents en l'actualitat, adscrits als diferents equips pertanyents al col·lectiu de departaments que integren la Facultat de Geografia i Història:

 • Les transicions en el Paleolític Mediterrani Occidental: aspectes culturals, econòmics i paleoambientals.
 • Arqueologia del territori/paisatge.
 • Etnicitat, identitat i imatge dels pobles del Mediterrani antic.
 • Edició crítica de textos medievals.
 • Transformacions dels sistemes agraris en el món mediterrani.
 • Transformacions econòmiques i relacions socials durant l'Edat Moderna en el Mediterrani Occidental.
 • Patrimoni natural i cultural en el Mediterrani.