Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de l'Edat Moderna Logo del portal

Activitats obligatòries:

 • El/la doctorant/a triarà entre les diverses activitats formatives transversals proposades pel Servei de Postgrau fins a un total de - 60 hores
 • Assistència al Seminari interdisciplinari "Espai i Temps" - 20 hores
 • Assistència a un Seminari d'especialització de caràcter metodològic - 30 hores
 • Reunió de seguiment i trobada de doctorands/es amb presentació de powerpoint - 30 hores

Activitats optatives:

 • Reunió de seguiment i trobada de doctorands/es - 10 hores
 • Inscripció en Congressos, Workshops, Reunions de seguiment de projectes d'I + D competitiu i Reunions científiques de caràcter nacional o internacional - 20 hores
 • Participació amb presentació de pòster o comunicació en Congressos, Workshops i Reunions científiques de caràcter nacional o internacional - 50 hores
 • Estades breus en centres de recerca estrangers - 50 hores
 • Participació en activitats de camp, estades en arxius o centres de documentació - 50 hores
 • Assistència a cursos especialitzats en relació amb la temàtica específica de la tesi doctoral - 20 hores
 • Publicació científica relacionada amb la tesi doctoral - 50 hores

Quadre amb la planificació de les activitats formatives per a estudiants a temps complet

Anualitat Activitat formativa Hores
El/la doctorand/a escollirà entre les diverses activitats formatives transversals propostes per el Servei de Postgrau fins a completar un total de 60 hores 60
Assistència al Seminari interdisciplinar "Espai i Temps" 20
Total 1ª anualitat: 80 hores
Assistència a un Seminari d'especialització de caràcter metodològic 30

El/la doctorand/a escollirà entre les següents activitats fins a completar un total de 50 hores:

 • Reunió de seguiment i trobada de doctorands/es - 10 hores
 • Inscripció en Congressos, Workshops, Reunions de seguiment de projectes d'I+D competitiu i Reunions científiques de caràcter nacional o internacional - 20 hores
 • Participació amb presentació de pòster o comunicació en Congressos, Workshops i Reunions científiques de caràcter nacional o internacional - 50 hores
 • Estades breus en centres de recerca estrangers - 50 hores
 • Participació en activitats de camp, estades en arxius o centres de documentació - 50 hores
 • Assistència a cursos especialitzats en relació amb la temàtica específica de la tesi doctoral - 20 hores
50
Total 2ª anualitat: 80 hores
Reunió de seguiment i trobada de doctorands/es amb presentació de powerpoint 30

El/la doctorand/a escollirà entre les següents activitats fins a completar un total de 50 hores:

 • Participació amb presentació de pòster o comunicació en Congressos, Workshops i Reunions científiques de caràcter nacional o internacional - 50 hores
 • Estades breus en centres de recerca estrangers - 50 hores
 • Publicació científica relacionada amb la tesi doctoral - 50 hores
 • Participació en activitats de camp, estades en arxius o centres de documentació - 50 hores
50
Total 3ª anualitat: 80 hores
TOTAL: 240 hores

Nota: Les activitats marcades en negreta són obligatòries. La resta són de caràcter optatiu.

 

Planificació de les activitats formatives dels/es estudiants a temps parcial

Activitats obligatòries:

Les activitats obligatòries sumen 140 hores i es desenvoluparan d'acord amb aquest esquema:

 • Primera anualitat
  • El/la doctorant/a triarà entre les diverses activitats formatives transversals proposades pel Servei de Postgrau fins a un total de 60 hores.
 • Segona anualitat
  • Assistència al Seminari interdisciplinari "Espai i Temps" - 20 hores.
 • Tercera anualitat
  • Assistència a un Seminari d'especialització de caràcter metodològic - 30 hores.
 • Quarta anualitat - flexible
 • Cinquena anualitat
  • Reunió de seguiment i trobada de doctorands/es amb presentació de powerpoint - 30 hores.

Activitats optatives:

Els/es estudiants triaran entre les activitats optatives de comú acord amb el seu tutor/a fins a un total de 100 hores. Es procurarà que en una anualitat no se supere un total de 60 hores.