Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

El programa de doctorat en Història de l’Art per la Universitat de València i la Universitat Jaume I proporciona una formació avançada en l’àmbit de les arts visuals, a través de l’especialització acadèmica en l’anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció al llarg del temps i les diverses cultures. També té per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per intervenir en la seua conservació, difusió i gaudi social, així com per promoure el coneixement crític de les manifestacions artístiques contemporànies relacionades amb el món de la imatge. A més d’aquesta doble preparació acadèmica i professional, el programa faculta per emprendre tasques d’investigació en tots els àmbits de la creació artística, capacitant per concebre i desenvolupar una investigació original, concretada en l’elaboració i la defensa d’una tesi doctoral.