Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions Logo del portal

El Programa de Doctorat en Llengües, literatures i cultures, i les seues aplicacions prové de la fusió de varios programes que co-existeixen en la actualitat: Llengües i Literatures, de la UV; Llengua, Literatura i Cultura i les Aplicacions al context valencià, de la UV; La Traducció i la Societat del coneixement, de la UV; i Llengües i Tecnologia, de la UPV. La fusió d'aquestos programes neix des de la voluntat d'oferir als futurs doctors i doctores la confluència de coneixements de les dos universitats implicades. Els màsters en Llengües i tecnologia (provinent d'un programa de doctorat amb Esment de Qualitat en 2007 en la UPV), en Investigació en Llengües i literatures, en Assessorament lingüístic i cultura literaria aplicada al context valencià i en Traducció creativa i humanística, que han proporcionat doctorands als programes anteriorment esmenats, nodriran previsiblement al que ara els integra, sent d'esperar a més sol·licituds procedents d'altres àrees humanístiques i inclós de titulacions tècniques.