Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Medicina Logo del portal

Guia de l'estudiant

El programa de doctorat en medicina és un programa interdepartamental de la Facultat de Medicina i Odontologia que inclou un conjunt d’activitats formatives i d’investigació organitzades.

L’objectiu general del programa de doctorat és proporcionar una formació en investigació biomèdica als/les llicenciats/des i graduats/des en ciències de la salut a través del mètode científic i del procés sistemàtic d’una investigació cada vegada més multidisciplinària, intersectorial i multipersonal. Per a això, i amb la finalitat d’optimitzar aquesta labor, l’estudiant de doctorat s’integrarà en les línies d’investigació i recursos dels departaments de la Facultat de Medicina i dels hospitals universitaris que tenen adscrits, amb la finalitat de promoure no solament l’estudi o l’experiència, sinó la futura inserció en un equip d’investigació d’excel·lència.


INFORMACIÓ ESPECÍFICA PROGRAMA DOCTORAT 3139 EN MEDICINA

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA CURS 2021/2022

Guia Acadèmica curs 2021/2022

 


DOCUMENTS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:

Documents per la preinscripció

Projecte de pla d'investigació (format doc.)

Full autobaremaciò, cal presentar C.V. i justificació dels mèrits valorables.

Línees d'investigació i directors de tesi doctoral

Línees d'investigació

Directors de tesi doctoral

Requisits directors de tesi

Sol·licitud autorització director tesi.

Impresos d'índole acadèmica i avaluació anual

Pla d'investigació  (Abans de finalitzar el primer any dels estudis)

Document de compromís doctoral.

Informe anual. (Veure calendari guia acadèmica curs)

Sol·licitud modificació del pla d'investigació

Activitats formatives del programa 

Activitats formatives

Sol·licitud reconeixement activitats formatives

Memoria_Estancia_Actividad_Optativa

Menció Internacional

Sol·licitud autorització d'estada: Menció Internacional.

Memòria de l'estada, informe tutor-director: Menció Internacional.

Instrucció de l'Escola de Doctorat, sessió de la Junta Permanent 13/07/2021, Menció Internacional

Impresos per a tràmits administratius:

Sol·licitud de baixa temporal en el programa de doctorat

Sol·licitud de baixa definitiva en el programa de doctorat

Sol·licitud de prórroga dels estudis 

Sol·licitud de canvi de dedicació

Dipòsit Tesi Doctoral

Guia dipòsit tesi estudiants

Informació dipòsit tesi específica doctorat Medicina

Informe favorable per a dipòsit

Suggeriment de tribunal titular i suplent

SOL·LICITUD DEFENSA VIDEOCONFERÈNCIA  Procedimiento para la defensa de tesis por videoconferencia.