Logo de la Universitat de València Logo Programa de doctorat en Parasitologia Humana i Animal Logo del portal

El Doctorat en Parasitologia Humana i Animal té com a finalitat la formació avançada en les tècniques de recerca i condueix a l'obtenció del títol oficial de doctor, que té validesa en tot el territori nacional, efectes acadèmics plens i constitueix el títol de major relleu acadèmic dins del nostre sistema educatiu.

El Programa de Doctorat en Parasitologia Humana i Animal té dos períodes: de formació i de recerca.

El període de formació està format pel Màster en malalties parasitàries Tropicals. Aquest títol ha segut verificat per l'ANECA. El període de formació, incloent l'accés i l'admissió al mateix, és competència de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València i l'òrgan encarregat de l'admissió d'estudiants és la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA)

El període d'investigació, incloent l'accés i l'admissió a aquest, és competència la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València. L'òrgan encarregat de l'admissió d'estudiants serà la Comissió Acadèmica del Doctorat (CAD).