Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

El Programa de Doctorat de Teledetecció com a objectiu donar una formació científica i una capacitació investigadora en el context de la Teledetecció.

S'orienta cap a uns ensenyaments de qualitat, dins del marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, adequades a les exigències actuals de la societat del coneixement.