Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

El Programa de Doctorat està constituït per dos períodes, un formatiu i un altre investigador.

Segons el que disposa el Reglament que regula els Estudis Oficials de Postgrau de la Universitat de València, els òrgans encarregats de l'admissió d'estudiants, en el cas del Programa de Doctorat de Teledetecció, són:

  • Període Formatiu - Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del màster de Teledetecció
  • Període Investigador - Comissió de Coordinació del Doctorat (CCD)

El període formatiu el constitueix l'estudi de 60 ECTS del Màster de Teledetecció de la Universitat de València.

L'estudiant accedeix al període investigador un cop superats els crèdits del màster corresponents a la fase formativa. En aquest període, sota la direcció d'un doctor, l'estudiant realitza una tesi doctoral basada en una investigació innovadora.

Aquest Programa de Doctorat faculta per a l'exercici professional especialitzat, habilita per a la investigació bàsica i/o aplicada en temes científics multidisciplinaris, tant en el sector públic, com privat, i proporcionen formació per a la docència en els seus diferents nivells, especialment l'universitari.