University of Valencia logo Logo Department of Earth Physics and Thermodynamics Logo del portal

Oportunitat laboral per als estudiants graduats

  • March 8th, 2023
Image de la noticia

A la Unió Europea Centre Satèl·lit,com a Analista d'Imatges

Més informació

Oberta fins al 14/04/2023

 

https://recruitment.satcen.europa.eu 
E.Mail Recruitment@satcen.europa.eu
www.satcen.europa.eu
https://urldefense.com/v3/__http://www.satcen.europa.eu/__;!!D9dNQwwGXtA!UwwAdsNeO2dijxjeNCDBGqgoTNUVqf4AbJlrzyFwwuI-1-Ekos1PDYSVpqQtp5e6-mAPA50DXdBCPTx8dyfGc3pI-0YOZSk$
Gorjeo
https://urldefense.com/v3/__https://twitter.com/eusatcen__;!!D9dNQwwGXtA!UwwAdsNeO2dijxjeNCDBGqgoTNUVqf4AbJlrzyFwwuI-1-Ekos1PDYSVpqQtp5e6-mAPA50DXdBCPTx8dyfGc3pIFZlwBRA$ 
LinkedIn

https://urldefense.com/v3/__https://twitter.com/eusatcen__;!!D9dNQwwGXtA!UwwAdsNeO2dijxjeNCDBGqgoTNUVqf4AbJlrzyFwwuI-1-Ekos1PDYSVpqQtp5e6-mAPA50DXdBCPTx8dyfGc3pIFZlwBRA$

YouTube

https://www.youtube.com/user/satellitecentre