Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Documentació necessària 2019-2020

Documents útils 2019-2020

 1. Abans d'anar-te'n.
 2. A la teua arribada a la universitat de destinació.
 3. A la teua tornada a València (inclou despeses pel Covid-19)
 4. Altres documents i recomanacions.

Important:  els estudiants i les estudiantes  han de llegir amb deteniment i seguir les instruccions següents per tal de poder cobrar la beca.

 1. Abans d'anar-te'n.

Presentació de les Sessions Informatives estudiants Erasmus estudis 2019-20 (març 2019)

Vídeo Presentació tràmits abans de l'estada Erasmus Estudis (versió 2016-2017)

 • Accepta la beca Erasmus Estudis 2019-2020 a través de l'aplicació Entreu. Hauràs d´entrar en el procediment “Expedient Erasmus estudis 2019-2020 Acceptació” i omplir un formulari on line molt senzill. Només necessitaràs incloure: els 24 dígits (IBAN) del teu compte bancari del que has de ser titular, on vulgues cobrar la beca, la llengua de docència predominant en què rebràs les classes a la universitat de destinació i les dades personals de la persona amb qui hem de contactar en cas d'emergència. En finalitzar l´acceptació, obtindràs un pdf amb el justificant d´haver fet l'acceptació i un altre pdf amb el nomenament oficial de la plaça Erasmus Estudis adjudicada i, si és el cas, el certificat d'haver aprovat algun dels exàmens d'idioma que vares fer el dia 15 de desembre de 2018.

Com obtindre els documents de l'acceptació 

 • Formalitza el teu Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1. El contracte conté el llistat d´assignatures que faràs a l´estranger i el reconeixement d´assignatures que obtindràs al teu grau. El contracte d'estudis incial hauràs de complimentar-lo obligatòriament on line mitjançant el Portal Serveis Estudiant Una vegada hages fet la teua proposta de Contracte d'estudis, el teu coordinador acadèmic haurà de validar-lo (tancar-lo). Només si el contracte d´estudis està tancat pel teu coordinador, podràs imprimir una còpia (Botó “imprimir”). Abans de marxar a la teua destinació, has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis inicial signada (s´admeten signatures escanejades) per l´estudiant, pel teu coordinador acadèmic de la Universitat de València i pel coordinador de la universitat on realitzaràs la teua estada, en companyia del Conveni de Subvenció (veure més avall). Aquests dos documents els hauràs de presentar al Servei de Relacions Internacionals amb seu al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus). Has de realitzar el Contracte d'Estudis, i el teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo abans del dia 21 de juliol. En cas contrari, no podràs fer la Automatrícula.

Tutorial sobre el Contracte d'Estudis

Indicacions del Contracte d'Estudis

 • Conveni de Subvenció de mobilitat d'estudiants Erasmus (Original). És un document que conté les dades administratives i econòmiques de la teua beca. Estarà disponible al mes de juny. Necessitem el document amb la teua firma original. Has de presentar-lo en paper abans d'anar-te'n, conjuntament amb una còpia del Contracte d'Estudis en el Servei de Relacions Internacionals amb seua al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus)
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma inicial). En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat (estudis o pràctiques) han de realitzar un test de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació abans d'incorporar-se i un altre en acabant. Rebreu un correu electrònic al vostre mail institucional de la Universitat, des d'una aplicació de la UE, amb les instruccions. Més informació sobre el recolzament lingüístic en línea: http://erasmusplusols.eu
 •  Automatrícula Erasmus Estudis de crèdits internacionals. Abans d'anar-te d'estada has de formalitzar la teua automatrícula en la Universitat de València. Una vegada realitzat el Contracte d'estudis i en haver-ho tancat el teu coordinador acadèmic, els crèdits internacionals apareixeran en la teua Automatrícula. Aquesta, recollirà la suma dels crèdits de les assignatures de la Universitat de València que complimentares al Contracte d'estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València (especialment en els casos d´estades semestrals), tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula. Podràs fer l´automatrícula d´acord amb la teua cita de matrícula, com passava en cursos anteriors. Està previst que les automatrícules es realitzen mitjançant el Portal Serveis Estudiant a partri del 21 de juliol.
 • Curs d´idiomes on line (OLS). Una vegada hages fet l´avaluació lingüística prèvia a la mobilitat, i en funció dels resultats obtinguts, rebràs una altra invitació per mail per a fer un curs d´idiomes on line. Serà en la mateixa llengua de la primera avaluació. També pots demanar un segon curs en una altra llengua. Encara que la realització del curs no és obligatòria, sí que és una oportunitat per a que millores el teu nivell en la llengua estrangera de docència, sense cap cost econòmic. Encara que comences el curs d´idiomes abans d´anar-te´n, pots fer-lo i acabar-lo mentre fas la teua estada de mobilitat. Més informació a http://erasmusplusols.eu

Com són els tests OLS?

2A la teua arribada a la Universitat de destinació.

 • Certificat d'Incorporació.Es tracta del primer document que rebràs quan arribes a la Universitat de destinació. Per a enviar-lo al Servei de Relacions Internacionals, has d´entrar en Entreu i adjuntar una còpia del mateix dins del procediment “Expedient Erasmus Estudios 2019-2020 - Destinació”. Guarda l'original com a comprovant. La tramitació del primer pagament de les beques es farà per ordre de recepció d'aquest document.
 • Modificació del contracte d'estudis. Les modificacions només són necessàries si es canvien les assignatures inicialment previstes al contracte d´estudis. Aquest tràmit hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que les modificacions es reflecteixen en el teu expedient. S'han de sol·licitar una vegada estigues en la universitat de destinació i abans de que hagen transcorregut 5 setmanes des de l'inici de les classes. Una vegada sol·licitades les modificacions pel Portal Serveis Estudiant, el teu coordinador acadèmic haurà de tancar el contracte per a que pugues obtindre una còpia impresa (botó “imprimir”), on es mostraran les assignatures modificades i la taula de correspondència entre elles. Aquest document ha d'estar signat per tu, pel teu Coordinador en destinació i pel teu Coordinador de Mobilitat a la Universitat de València (les signatures poden estar escanejades). És molt important que guardes una còpia signada de totes les modificacions que fages, donat que hauràs de presentar-les al Servei de Relacions Internacionals, en tornar de la teua estada, en la forma que s´indica més endavant.

Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Important: No podrem ingressar el primer termini de la beca si manca una part de la documentació esmentada en els punts anteriors.

 • Sol · licitud de pròrroga d'estada. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una de curs complet. Té efectes acadèmics però no té efectes econòmics. És a dir, el període que amplies (segon semestre) no tindrà ajuda econòmica. A més de presentar degudament omplit l´imprés de sol·licitud de pròrroga a relaciones.internacionales@uv.es s´ha de modificar el contracte d'estudis en els termes previstos anteriorment. En tot cas, s´ha de demanar abans d´un mes al de finalització de l´estada inicialment prevista.
 • Sol·licitud de reducció d'estada. A més de presentar l´imprés de sol·licitud de reducció a relaciones.internacionales@uv.es, has de modificar el contracte d'estudis en el Portal de Serveis Estudiants. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de només primer semestre o de nomes segon semestre (en el segon cas, convé demanar-ho abans del 31 de desembre).

3A la teua tornada a València.

Vídeo Presentació tràmits al finalitzar l'estada Erasmus Estudis 2018-2019

 • Certificat d'Estada Es tracta de l´últim document que rebràs a la Universitat de destinació. Conté les dates d´inici i de finalització de la teua estada i és necessari per a fer l´últim pagament de la beca. S'ha de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU a través de l'expedient "Beca Erasmus Estudis 2019-2020 - Finalització" acompanyat del Contracte d'Estudis. Els dos documents s'han de pujar a l'aplicació en una única sessió. És important que tingues en consideració els advertiments sobre dates i les prohibicions de correccions que consten al peu i darrere del document que pots descarregar en aquest paràgraf.
 • Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) i, en el seu cas, modificacions al contracte d´estudis inicial (Changes). Aquest documents s'han de pujar a ENTREU juntament amb el certificat d´estada. Tant el contracte inicial como les modificacions han d´anar degudament signats per tu i pels dos coordinadors de mobilitat de la teua titulació: el de la Universitat de València i el de la universitat en què has fet la teua estada Erasmus. (Les signatures escanejades són vàlides). 
 • Despeses extraordinàries per la Covid-19. La Universitat de València ha de pagar la beca Erasmus Estudis d'acord al temps real acreditat amb el Certificat d'Estada. El temps durant el qual s'ha seguit (des de València) docència on-line de la universitat de destinació es considera temps real d'estada i ha d'estar inclòs en el Certificat. Per altra banda, no podem pagar més temps de beca del que consta en el teu nomenament; per exemple si consten 9 mesos en el nomenament i has acreditat 9 mesos i 8 dies, no podem pagar més de 9 mesos de beca sota cap circumstància. Hi ha més informació en la secció "Informació sobre la Covid-19"
 • En canvi, si el temps acreditat d'estada és inferior al màxim previst en el teu nomenament i has tingut despeses extraordinàries a conseqüència de la Covid-19, podem tramitar un expedient per a pagar el temps de beca no acreditat amb el límit del temps màxim del nomenament. Has de presentar la "Sol·licitud per despeses extraordinàries Covid-19" al mateix temps que el Certificat d'Estada en el l'expedient "Beca Erasmus Estudis 2019-2020 - Finalització". Hauràs de pujar un únic fitxer en format pdf que continga la sol·licitud i les factures.
 •  Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE). Es tracta d´un qüestionari d´avaluació de la teua estada Erasmus. L´informe es realitzarà on line a través de l'aplicació informàtica habilitada per la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), responsable del programa Erasmus. No rebràs la invitació fins que finalitze la teua estada i hages presentat el certificat d´arribada. Una vegada rebuda la invitació enviada directament  pel sistema de control en línia del Programa Erasmus (Mobility Tool) al correu institucional de l'estudiant, hauràs de realitzar l´informe en el termini indicat.
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma final). Cap al dia 15 del mes d'acabament de la teua mobilitat rebràs un correu recordatori perquè faces el test final. En qualsevol moment de la teua estada pots consultar en la OLS la data prevista a partir de la qual tindràs 15 dies per a fer el test final. Hi ha tota la informació en erasmusols.eu

Important: No podrem ingressar el segon termini de la beca si manca una part d'aquesta documentació. A més,  has de superar almenys el 50% dels crèdits internacionals en què t'hages matriculat a la Universitat de València. L'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic i per això reps la beca. Si no superes el 50 % hauràs de reintegrar la quantia rebuda en concepte de beca.
 

4.  Altres documents i recomanacions

Vídeo Presentació altres tràmits i recomanacions Erasmus Estudis 2018-2019

 • És obligatori comptar amb cobertura sanitària. Trau-te la Targeta Sanitària Europea. Si vas a un país en què no estigues cobert per la Targeta Sanitària Europea hauràs de contractar una assegurança privada en els termes establerts en el punt següent.
 • En tot cas, et recomanem que contractes una assegurança privada per dispondre de majors cobertures durant la teua estada. La Universitat de València és una de les universitats espanyoles adherides a OnCampus, companyia especialitzada en assegurances per a la comunitat universitària. Des d'aquest enllaç pots contractar online l'assegurança i imprimir-te el justificant. 
 • Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquesta inscripció és obligatòria.
 • Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 • Si viatges a Turquia necessitaràs tramitar un visat davant de l'ambaixada o consolat turcs.
 • Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus estudis concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea necessitaràs un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 • Imprès de renúncia. Si necessites renunciar a la beca, utilitza adreçat a erasmus.estudis@uv.es
 • Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli aquests imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 • Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 • Carta de l'Estudiant Erasmus. Coneix els teus drets i obligacions com a participant en el programa Erasmus.
 • Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies