Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Grau en: ADE, ECO, FIC, GIB, TUR, TADE

Horari atenció estudiants:

Coordinadora de Pràctiques: Paz Rico
Correu electrònic: paz.rico@uv.es
Correu electrònic tràmits PE secretaria: practicaseconomia@uv.es

Grau en: ADE, Economia, Finances i Comptabilitat, International Business,Turisme i Doble Grau en Turisme+Administració i Direcció d'Empreses (TADE)

1.- Calendari previst per a les pràctiques 2022-2023
2.- Guies de pràctiques i informe
3.- Curs UVocupació
4.- Sessions informatives
5.- Reconeixement de Pràctiques
6.- Llista de Tutors
7.- Material per a tutors

1.- Calendari previst per a les pràctiques 2022-2023
 

Tasques Dates Lloc

Sessions informatives 

 

12 de juliol de 10.00 a 12.00 hores
12 de juliol de 15.30 a 17.30 hores

Aula 101 i Videoconferència

 

Presentació d'Autoprácticums

Fins al 7 de setembre si la pràctica es realitza d'octubre a gener

Fins al 30 de novembre si la pràctica es realitza de febrer a juny

L'empresa enviarà a Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es el document de l'autopràcticum:
annex emplenat o annex (in english)

Publicació de llistat d'alumnes amb autopràcticums admesos Finals de juliol i en la segona quinzena de cada mes, de setembre a desembre. Web Facultat
Presentació de Reconeixement De l'1 de juny al 15 de juliol.
No s'admetrà cap reconeixement després d'aquesta data.

Aportar documentació a Secretaria Facultat per mail practicaseconomia@uv.es
Sol·licitud

Publicació de la relació d'estudiants admesos per a Reconeixement Segona quinzena de juliol Web Facultat
Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, primer semestre 8 de setembre

Aula Virtual – Comunitat de Pràctiques 

Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, segon semestre 2 de desembre Aula Virtual - Comunitat de Pràctiques 
Elecció de plaça de pràctiques per l'alumnat

1r semestre: 12 i 13 de setembre
2n semestre: Del 12 al 14 de desembre

 Videoconferència
Període de les pràctiques

1r semestre: A partir del 3 d'octubre 2022 fins al 31 de gener de 2023
2n semestre: A partir de l'1 de febrer fins al 30 juny de 2023

Empreses/Institucions o entitats

2.- Guies de pràctiques i informe

 
 

3.- Curs UVocupació

4.- Sessions informatives

Presentació Sessions informatives Pràctiques Empresa: Descarrega Presentació de les sessions informatives de Treball Fi de Grau (TFG) 21-22:

Descarrega procediment de matrícula de PE i TFG curs 21-22:

Gravacions de les sessions informatives curs 21-22:

GFYCGTURGIB y GECOGADE y TADEGADE y GADE Ontinyent - ADE-Dret

 

 

5.- Resolucions d'Autopracticums i Reconeixement de Pràctiques

6.- Llista de Tutors

  Aquesta informació s'anirà actualitzant a mesura que els departaments realitzen l'assignació dels tutors/es

Titulació / Grau Llistat Estudiants/Tutors/es 21-22 Llista àrees temàtiques 21-22
Doble Grau ADE+Dret Descarrega Llista
Grau en ADE
Descarrega Llista
Grau en Ade Ontinyent
Descarrega Llista
Grau en Economia
Descarrega Llista
Grau en Finances i Comptabilitat
Descarrega Llista
Grau en International Business
Descarrega Llista
Grau en Turisme
Descarrega Llista
Doble Grau en Turisme+Administració i Direcció d'Empreses (TADE) Descarrega Llista

7.- Material tutor acadèmic