Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

  • CG1: Capacitat crítica i autocrítica.
  • CG2: Desenvolupament de l'actitud ètica i de responsabilitat social en el treball, respectant els drets fonamentals i d'igualtat, l'accessibilitat i el medi ambient, d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics. …
  • CG3: Capacitat de busca d'informació, anàlisi i síntesi.
  • CG4: Capacitat d'adaptació a noves situacions i de resolució de problemes.
  • CG5: Capacitat d'organització i planificació del treball i els recursos. … …
  • CG6: Capacitat d'assumir responsabilitats i esforç.
  • CG7: Capacitat de treball en equip i lideratge. … …
  • CG8: Capacitat de comunicació.
  • CG9: Capacitat per a utilitzar ferramentes informàtiques.