Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

  

L'atenció al públic en els serveis administratius de la Facultat d'Economia es prestarà amb caràcter presencial mitjançant Cita Prèvia en el següent horari:

Matins: Dilluns a divendres, de 10 a 13 hores
Vesprades: Dimarts i dijous, de 16 a 18 hores

Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, no es podrà realitzar cap tràmit administratiu sense identificació vàlida, oficial i actualitzada de la persona interessada.No obstant això, es recomana, amb caràcter preferent l'atenció a través de mitjans telemàtics i únicament s'atendran les consultes rebudes a través del vostre correu de la Universitat @alumni.uv.es

 Procés  Acció  Lloc  Data Descarrega Instància
Qualsevol altre tràmit Sol·licitud a:
Rebuts i Taxes: reciboseconomia@uv.es    
Títols: tituloseconomia@uv.es  
Secretaria: secretariafde@uv.es
 
Impugnació de Qualificacions

Nota: A la sol•licitud hi caldrà adjuntar la certificació acreditativa d’haver realitzat la revisió o d’haver-la intentat sense efectes, expedida pel professor responsable o per la secretaria del Departament.
Seu Electrònica 5 dies hàbils des de la publicació de les qualificacions definitives