University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

Horari atenció estudiants:

Coordinadora de Pràctiques: Paz Rico
Correu electrònic: paz.rico@uv.es
Correu electrònic tràmits PE secretaria: practicaseconomia@uv.es

Doble Grau ADE+Dret

1.- Calendari previst per a les pràctiques 2021-2022
2.- Guies de pràctiques i informe
3.- Curs UVocupació
4.- Modalitat de Pràctiques
5.- Publicació departaments i professors/es tutors/es TFG i PE
6.- Material per a tutors

La gestió i presentació de documentació de Pràctiques en Empresa i Treball Fi de Grau durant el curs 2020-2021 es realitzarà a la Facultat de Dret.

1.- Calendari previst per a les pràctiques 2021-2022

Tasques Dates Lloc

Sessions informatives 

Descarrega presentació curs 2021-2022

Gravació de la sessió informativa curs 21-22: 
ADE-Dret

8 de juliol a les 10.30 hores

Videoconferència

Enllaç per a connectar-se a les sessions informatives

Presentació d'Autoprácticums

Fins al 6 de setembre si la pràctica es realitza d'octubre a gener

Fins al 30 de desembre si la pràctica es realitza de febrer a juny

L'empresa enviarà a Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es el document de l'autopràcticum:annex emplenat o annex (in english)

Publicació de llistat d'alumnes amb autopràcticums admesos Finals de juliol i en la segona quinzena de cada mes, de setembre a gener. Web Facultat
Presentació de Reconeixement De l'1 de juny al 9 de juliol.
No s'admetrà cap reconeixement després d'aquesta data.

Aportar documentació a Secretaria Facultat per mail practicaseconomia@uv.es
Sol·licitud

Publicació de la relació d'estudiants admesos per a Reconeixement Mediats de juliol Web Facultat
Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, primer semestre Del 6 al 10 de setembre

Aula Virtual – Comunitat de Pràctiques

Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, segon semestre Del 7 a 10 de gener Aula Virtual - Comunitat de Pràctiques
Elecció de plaça de pràctiques per l'alumnat

1r semestre: Del 13 al 17 de setembre
2n semestre: De l'11 al 14 de gener

 Videoconferència
Període de les pràctiques

1r semestre: A partir del 4 d'octubre 2021 fins al 31 de gener de 2022
2n semestre: A partir de l'1 de febrer fins al 30 juny de 2022

Empreses/Institucions o entitats

 

2.- Guies de pràctiques i informe

 3.- Curs UVocupació

4.-Resolucions d'Autoprcticums i Reconeixement de Pràctiques

5.- Publicació departaments i professors/es tutors/es TFG i PE

Avís: Aquesta informació s'anirà actualitzant a mesura que els departaments realitzen l'assignació dels tutors/es

Titulació / Grau Llistat Estudiants/Tutors/es 20-21 Llista àrees temàtiques 20-21
Doble Grau ADE+Dret Descarrega Llista

6.- Material per a tutors