Universitat de ValènciaGrau en Mestre/a en Educació InfantilFacultat de magisteri Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Magisteri

Web específica del grau: www.uv.es/grau_infantil

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 103,5

Matèries obligatòries: 73,5

Matèries optatives: 12

Pràctiques externes: 45

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1304

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
300

 + 50 a Ontinyent

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Mestre/a en Educació Infantil

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià, Francès

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Rosa Isusi Fagoaga

Coordinador/a de la titulació Jorge Lizandra Mora

Coordinador/a de pràctiques externes Carmen Melchor Borja

Coordinador/a de mobilitat Elia Saneleuterio Temporal

Interès acadèmic, científic o professional:

Les persones titulades en Mestre/a en Educació Infantil per la Universitat de València obtenen una adequada formació universitària, a més de la formació professional que els garanteix l’habilitació per a l’exercici del magisteri. La sòlida formació que reben els permet comprendre tot allò relacionat amb l’educació i les capacita per a dissenyar i desenvolupar les accions i els programes formatius en escolars de 0 a 6 anys. L’objectiu principal del grau és contribuir a l’educació dels infants, no sols ajudant-los en el seu desenvolupament personal i social, sinó també afavorint el seu aprenentatge. L’estudiantat rep la formació didàctica bàsica i específica en totes les àrees de coneixement i les disciplines establertes en l’etapa de l’educació infantil. A més, es forma en els principis organitzatius i de gestió d’escoles, i també en els processos de desenvolupament físic, emocional i intel·lectual propis de l’edat.

Informacions pràctiques:

Aquest grau habilita per a l'exercici professional de mestre/a en educació infantil.

És important assenyalar que les disposicions legals que regulen aquests estudis fixen que, abans de finalitzar el grau, cal tenir un nivell lingüístic C1 en castellà i en valencià, i un nivell lingüístic B1 en una llengua estrangera, que a la Universitat de València pot ser l'anglès o el francès.

També s'exigeix una capacitació que inclou pràctiques professionals obligatòries de gairebé un curs complet, distribuïdes en primer, tercer i quart cursos. Aquestes pràctiques es duen a terme a les escoles del sistema educatiu valencià en els períodes i horaris que estableixen les corresponents autoritats. Aquesta exigència impedeix una dedicació parcial de l'estudiantat.

Els graus en Mestre/a en Educació Infantil i Mestre/a en Educació Primària comparteixen 13 assignatures que representen 84 crèdits comuns, fet que facilita l'obtenció dels dos títols.

Aquesta titulació també s'imparteix en el centre privat adscrit Florida Universitària.