Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Novetats

alt=
Esdeveniment Capgemini ‘Tour Virtual’
02/09/21

Des de Capgemini ens agradaria convidar-vos al TOUR VIRTUAL que estem organitzant el pròxim 16 de setembre amb l'objectiu donar a conéixer el centre tecnològic internacional EIC del Grup Capgemini (projectes, tecnologies, metodologies,), i podràs conéixer l'experiència dels nostres exbecaris i les...

ETSE-UV Forma

alt=
La III Summer School ‘Challenges in Data Science’ aborda els reptes de la bioestadística i la intel·ligència artificial i aposta per l'emprenedoria - Ampliat el termini fins el 25 de juny-
18/06/2021

Gestionar el volum de dades que genera la societat actual i convertir-los en coneixement constitueix un dels principals reptes professionals del moment, amb implicacions econòmiques, tecnològiques i comunicatives. La Summer School Challenges in Data Science: Big Data, Biostatistics, Artificial...

ETSE-UV Investiga

alt=
GVA finança el projecte AICAR de un Grup Emergent de l’ETSE-UV
22/09/2021

El projecte Adaptive and Intelligent Planning and Control of Autonomous Robots with smart cameras (AICAR) ha quedat en primera posició amb una puntuació de 89/100 dins de l’àrea Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la Sociedad. Així mateix, AICAR ha quedat el primer en totes...

alt=
El grup IDAL emprèn un projecte d’investigació amb ARANCO
13/09/2021

El nou treball del laboratori d’anàlisi intel·ligent de dades (IDAL), un dels grups d’investigació de l’ETSE-UV, consisteix a desenvolupar un sistema expert basat en la intel·ligència artificial per a predir la demanda de film transparent de les màquines paletitzadores d’ARANCO.

Segueix-nos

 
 • Grau en Enginyeria Multimèdia

  El grau en Enginyeria Multimèdia proporciona una formació tècnica de caràcter generalista en els instruments i mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’aplica a les necessitats derivades del paradigma comunicatiu generat per les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, pels sistemes multimèdia. Això demana un plantejament multidisciplinari, en què es combina una base tecnològica sòlida i una bona capacitat narrativa i d’organització, les quals permeten el disseny i el desenvolupament de productes multimèdia.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Perfil

  Aquest grau té una formació transversal, amb habilitats tècniques pròpies de l’enginyeria informàtica i coneixements teòrics i pràctics sobre comunicació audiovisual. Això permet dissenyar, desenvolupar i dirigir projectes multimèdia en camps tan diversos com l’aprenentatge electrònic (e-learning), la programació informàtica, els videojocs, l’animació 3D, el disseny gràfic, l’elaboració de pàgines web, la robòtica, etc.

 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Informació pràctica
  • Aquest grau té pocs precedents en altres universitats espanyoles. La seua implantació respon a la necessitat de tenir professionals amb aquest perfil i a la seua elevada inserció laboral.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i afavorir l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Multimèdia té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Informàtica 102 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 72 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 54 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 42 crèdits
   • Enginyeria Química 42 crèdits
  • L’alumnat pot triar les assignatures optatives ofertes dins d’aquest pla o les d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i Comunicació Audiovisual. Això amplia les possibilitats de dissenyar la formació en relació amb diferents trajectòries acadèmiques i professionals.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriamultimedia
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General8,396
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.-
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.5
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Telemàtica

  El grau en Enginyeria Telemàtica proporciona una formació generalista en les tècniques i els mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’alumnat adquireix uns coneixements teòrics i pràctics sòlids pel que fa al disseny i gestió de xarxes (sense fils, d’accés i de transport) i als serveis de telecomunicacions, com també de sistemes i aplicacions telemàtiques. Aquests estudis tenen una gran importància en la societat actual, com a conseqüència del potencial socioeconòmic d’Internet i les noves tecnologies.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Perfil

  La demanda de professionals és molt elevada en empreses proveïdores de serveis de telecomunicacions (fabricants d’equips, empreses de desenvolupament d’aplicacions en xarxa, etc.), en empreses clientes de les anteriors i també en equips i centres de recerca. Així mateix, es poden aplicar els coneixements adquirits en camps tan diversos com l’educació, la ciència o la tecnologia.

 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a exercir com a enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Telemàtica té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 120 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 72 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 72 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 66 crèdits
   • Enginyeria Química 54 crèdits
  • S’ha d’assolir un bon nivell d’anglès durant el grau que permeta incorporar-se a empreses internacionals. Tot i que les llengües de docència són el valencià i el castellà, en totes les assignatures es treballa amb material de suport en llengua anglesa.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • Aquest grau ha rebut la certificació internacional de qualitat EUR-ACE® fins a 2022.
 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 64
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriatelematica
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General6,667
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Informàtica

  El grau en Enginyeria Informàtica proporciona una formació generalista en l’àrea de la informàtica, amb una base àmplia i sòlida que prepara per dirigir i realitzar les tasques pròpies de totes les fases del cicle de vida dels sistemes, de les aplicacions i dels productes que resolen problemes en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, tot aplicant els mètodes i les tècniques propis de l’enginyeria.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Perfil

  Aquest grau forma professionals per especificar, dissenyar, construir, implantar, verificar, avaluar i mantenir sistemes informàtics d’acord amb les necessitats dels usuaris. A més a més, capacita per assumir el lideratge de projectes gràcies a una formació específica pel que fa a la gestió de projectes i a les destreses professionals.

 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Informació pràctica
  • La importància econòmica, social i cultural de les TIC justifica l’elevada demanda laboral que té aquest grau i, per tant, la facilitat d’incorporació al mercat de treball.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Informàtica té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Multimèdia 102 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 72 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 54 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 42 crèdits
   • Enginyeria Química 42 crèdits 
  • L’alumnat pot triar com a assignatures optatives les del pla d’estudis d’Enginyeria Informàtica i també pot escollir les d’Enginyeria Multimèdia i les d’Enginyeria Telemàtica. Això li dóna moltes possibilitats per dissenyar la seua formació en relació amb les diferents trajectòries acadèmiques i professionals. ·
  • Les assignatures són quadrimestrals i tenen 6 crèdits cadascuna, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriainformatica
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,764
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.6,5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Química

  Aquest grau proporciona una formació generalista en l’àmbit de l’enginyeria industrial, alhora que permet aprofundir en el camp específic de l’enginyeria química i de la industria de procés químic. La importància de la indústria química en l’economia mundial justifica la necessitat de professionals amb coneixements econòmics, científics i tecnològics, i amb destreses per aplicar-los en el desenvolupament i la fabricació de productes químics.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Química
  Perfil

  S’ofereix una formació sòlida que permet als egressats treballar en les instal·lacions on es fabriquen productes químics en sectors tan diversos com el químic, petroquímic, biotecnològic, farmacèutic, alimentari, mediambiental i d’altres d’afins. L’àmbit de treball inclou la concepció, disseny, desenvolupament, operació, manteniment i direcció dels processos de la industria química. Així mateix, el grau prepara professionals capaços d’integrar-se en equips de treball multicisciplinaris i exercir tasques de responsabilitat i lideratge per a cobrir les necessitats tècniques dels processos industrials.

 • Grau en Enginyeria Química
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Química té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Electrònica Industrial 120 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 60 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 54 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 42 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 42 crèdits
  • L’estudiantat pot triar els 19,5 crèdits optatius entre l’oferta anual d’assignatures optatives pròpia del grau. ·
  • Les assignatures són quadrimestrals i tenen 4,5 o 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • El projecte de fi de grau permet aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació tècnica.
 • Grau en Enginyeria Química
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 60
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriaquimica
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General9,808
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Química
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

  Aquest grau proporciona una formació generalista en l’àmbit de l’enginyeria industrial, alhora que permet aprofundir en el camp específic de l’electrònica industrial. Aquests estudis capaciten tant per al disseny de sistemes electrònics, per a l’automatització i control de processos industrials, com per al disseny de sistemes per a la conversió energètica i d’instrumentació avançada, així com també per a la gestió de projectes vinculats a l’aplicació i el desplegament d’aquesta tecnologia.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Perfil

  S’ofereix una formació sòlida en l’electrònica industrial que permet als egressats abordar el disseny, desenvolupament, gestió i direcció de projectes industrials tant en el sector públic com en el sector privat. Així mateix, prepara professionals capaços d’integrar-se en equips de treball multidisciplinaris i exercir tasques de responsabilitat i lideratge per a cobrir les necessitats tècniques dels processos industrials.

 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació.
  • El grau en Enginyeria Electrònica Industrial té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Química 120 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 84 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 66 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 42 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 42 crèdits 
  • L’estudiantat pot triar els 18 crèdits optatius entre l’oferta anual d’assignatures optatives pròpia del grau.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • El treball de fi de grau permet aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació tècnica.
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General8,778
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.-
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

  El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació proporciona una formació generalista en les tècniques i els mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’estudiantat adquireix coneixements específics a més d’habilitats comercials i socials per poder-se desenvolupar en el món professional. Així, aquests estudis plantegen un ampli aprenentatge en l’àmbit de la ciència i la tecnologia i, en particular, de la tecnologia aplicada. Igualment, ofereixen formació en economia i empresa.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Perfil

  Aquest grau ofereix la formació necessària per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics aplicats fonamentalment en l’àmbit de les telecomunicacions. Així mateix, prepara professionals per prendre decisions relatives a la implantació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, a més de proporcionar les habilitats necessàries per treballar en equip amb enginyers i enginyeres d’unes altres especialitats.

 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Informació pràctica
  • El grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Telemàtica 120 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 84 crèdits
   • Enginyeria Química 60 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 54 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 54 crèdits
  • L’alumnat pot triar els 18 crèdits optatius entre l’oferta anual d’assignatures optatives pròpia del grau o entre l’oferta d’altres graus de la branca d’Enginyeria.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i del treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • S’ha d’assolir un bon nivell d’anglès durant el grau que permeta incorporar-se a empreses internacionals. Tot i que les llengües de docència són el valencià i el castellà, es treballa en totes les assignatures amb material de suport en llengua anglesa.
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 64
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General7,21
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Ciència de Dades
  imatge de la noticia

  El Grau en Ciència de Dades proporciona una sòlida base de coneixements en l’àmbit de les matemàtiques, l’estadística, la informàtica, la intel·ligència artificial, la salut i el negoci, els quals permeten donar resposta a la demanda creixent de la societat per a prendre decisions basades en la informació que ens proporcionen les dades. El grau capacita per a adquirir, processar, transformar i extraure coneixements a partir de grans volums de dades d’índole diversa (nombres, imatges, vídeo, text, etc.), així com també per a aplicar-los en àrees com la sanitat, les relacions socials, la política, el medi ambient, l’economia i l’empresa.

  [Més info]

 • Grau en Ciència de Dades
  Perfil

  Aquests estudis proporcionen una formació multidisciplinària que capacita per a comprendre el fenomen de les dades des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural, sanitària, i de negoci. A més a més, capacita per a ocupar càrrecs de responsabilitat en les organitzacions i per a assumir el lideratge de projectes gràcies a una formació específica pel que fa a la gestió de la innovació i a les destreses professionals.

 • Grau en Ciència de Dades
  Informació pràctica
  • Tot i que no se n’exigeix una formació prèvia, és recomanable haver cursat la modalitat de batxillerat de Ciències i Tecnologia.
  • Els ensenyaments pràctics en grups reduïts representen un element fonamental en la formació d’aquest grau.
  • Les pràctiques externes obligatòries es fan en empreses capdavanteres en l’àmbit de les dades.
  • El Treball de fi de grau es pot basar en les pràctiques externes.
  •  L’oferta d’assignatures optatives s’ha dissenyat en funció de la demanda de professionals i comptant amb l’experiència acadèmica i investigadora del professorat.
 • Grau en Ciència de Dades
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 65
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://www.uv.es/graus/cienciadedades
  Notes de tall
  Majors 25 anys-
  General10,84
  Majors 40 anys-
  Titulats univ.7,75
  Majors 45 anys-
  Esportistes d'èlit-
  Persones div. func.-
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Ciència de Dades
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0'2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0'2
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0'1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0'2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0'2
   
  Física: 0'2
   
  Geologia: 0'1
   
  Química: 0'2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Màster Universitari en Enginyeria Ambiental
  imatge de la noticiaLa creixent sensibilització davant la degradació del medi ambient i la necessitat de mitigar els impactes de la contaminació sobre aquest fan necessària l’actuació de nous professionals en relació amb l’enginyeria ambiental, per tal d’aconseguir un equilibri entre el desenvolupament de la nostra societat, la competitivitat de la indústria i la perspectiva sostenible i respectuosa amb el medi ambient. La necessitat de resposta a aquests nous reptes ha consolidat a escala mundial els estudis en aquest camp, tal com es proposa en aquest màster. En aquest sentit, l’estudi i comprensió dels impactes que generen les activitats humanes justifiquen la seua orientació investigadora i professional, ja que és a partir d’un programa de coneixements avançats que forme especialistes, que es poden afrontar aquestes qüestions, bé siga a través del desenvolupament, el disseny i la transferència de tecnologies, com de la implementació d’un altre tipus de processos.
 • Màster Universitari en Enginyeria Ambiental
  Perfil d'ingrés recomanat

  El màster en Enginyeria Ambiental està dirigit preferentment a les titulacions següents: Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, en Enginyeria Forestal i del Medi Natural, en Enginyeria Civil, en Enginyeria d’Obres Públiques, en Enginyeria Química, y en Enginyeria en Tecnologies Industrials.

  Grau en Ciències Ambientals, Química i Biotecnologia.


  També estan entre els perfils recomanats les titulacions que s’exposen a continuació: Llicenciat/ada en Ciències Ambientals i en Química, Enginyer/a tècnica Industrial, en Obres Públiques, en Agrícoles i Forestal i de Mines, Enginyer/a Química, en Camins, Canals i Ports, Industrial, Agrònom/a, de Forestals  i de Mines.
   

 • Màster Universitari en Enginyeria Ambiental
  Criteris d'admissió

  A l’hora de baremar les sol•licituds d’admissió que es reben, s’estableixen tres criteris bàsics:

  • Titulació d’accés, en funció de la seua adequació al perfil preferent (40-50%).
  • Expedient acadèmic i nota mitjana (35-40%).
  • Currículum (10-15%).

   

 • Màster Universitari en Enginyeria Ambiental
  Crèdits: 90
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 20
  Idioma: Castellà
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València i Universitat Politècnica de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/masteria
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
  Aquest màster ofereix una formació avançada tant en tecnologies de la informació i la comunicació com en les tecnologies referides a l’enginyeria electrònica de l’àmbit industrial. Amb l’objectiu de proporcionar coneixements especialitzats per al disseny de circuits integrats, dispositius electrònics i fotònics, conversió energètica, sistemes i serveis de comunicacions, etc., l’interès professional d’aquest màster està en l’actualització del seu programa respecte al mercat laboral i la necessària capacitació de dissenyadors, creadors i gestors de tecnologia en sistemes electrònics. El màster és impartit per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València, que està envoltada dels instituts del Parc Científic i del Viver d’Empreses situat al campus de Burjassot-Paterna i a escassos quilòmetres del Parc Tecnològic de València; en aquestes tres àrees es concentra la major demanda de professionals altament qualificats en enginyeria electrònica de la Comunitat Valenciana. A més de l’interès professional, el màster garanteix també formació investigadora de nivell per a poder cursar posteriorment el doctorat en Enginyeria Electrònica a la Universitat de València.
 • Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
  Perfil d'ingrés recomanat

  Els perfils d’ingrés recomanats corresponen als perfils formatius dels següents plans d’estudis (segons el catàleg de titulacions universitàries oficials RD 1497/1987): enginyeria tècnica (industrial, telecomunicació), enginyeria industrial (enginyers mecànics, enginyers elèctrics i enginyers en automàtica i electrònica industrial), llicenciatura en Física, enginyeria Informàtica, enginyeria de Telecomunicació.
  També hi poden tenir accés els estudiants de grau dels títols que es configuren en el marc del nou Decret, amb un perfil acadèmic semblant al dels títols esmentats més amunt.
  En tot cas, el perfil d’ingrés ha de contenir coneixements fonamentals en anàlisi de circuits i sistemes lineals, electrònica analògica i electrònica digital.

  Quant al perfil personal dels estudiants, s’hi adapten millor les persones que desitgen aprofundir amb rigor els coneixements i les habilitats que es requereixen per a especialitzar-se en les àrees descrites, tant per a l’orientació professional com per a la iniciació a les tasques d’investigació. Així, haurien de tenir una afinitat amb l’electrònica com a motor en amplis sectors socioeconòmics, i en especial com a contribució essencial en sectors estratègics industrials.
   

 • Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
  Complements formatius

  La comissió acadèmica del màster indicarà per a cada estudiant quines assignatures (corresponents als futurs graus o actuals llicenciatures/enginyeries) haurà de cursar com a mòduls d’anivellació fins a un màxim de 30 ECTS. En cas que l’estudiant haja de cursar aquests crèdits d’anivellació, no seran comptabilitzats en el nombre de crèdits exigits per a l’obtenció de la titulació.

 • Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
  Criteris d'admissió

  Com a criteris generals, la comissió acadèmica del màster utilitzarà aquests aspectes per a valorar les sol•licituds dels alumnes:

  - Titulació (tenint en compte l’afinitat amb els continguts del màster).
  - Expedient acadèmic.
  - Currículum (valoració dels cursos rebuts, els mèrits d’investigació i l’experiència professional, relacionats amb els continguts del màster).

  En el cas de que la demanda d'estudiants siga superior a l'oferta i siga necessària una selecció d'estudiants, aquesta serà realitzada per la CCA del Màster d'acord amb criteris científics i acadèmics basats en la següent taula de ponderació:

  Formació de partida i títol amb el que s'accedix al Màster (els graduats i les graduades en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i els graduats i les graduades en Enginyeria Electrònica Industrial obtenen la màxima puntuació)

  40 %

  Qualificació mitjana de l'expedient de la titulació d'accés

  20 %

  Currículum vitae presentat (amb justificació documental de mèrits al·legats). Si es considera convenient es podrà realitzar una entrevista personal sobre els mèrits al·legats i la prioritat del MOIE enfront d'altres masters

  40 %

 • Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 15
  Idioma: Castellà
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/moie
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Màster Universitari en Bioinformàtica
  La disciplina de la bioinformàtica sorgeix com una resposta a la necessitat d’analitzar dades biològiques de tal volum i complexitat que requereixen l’ús d’eines informàtiques. L’aplicació de la genòmica en distintes àrees del coneixement com medicina, biologia, agroalimentació, farmàcia, etc. genera la necessitat de formació de nous experts capaços d’afrontar els nous reptes que el futur d’aquestes disciplines generen. La reducció del preu d’aquestes metodologies situa en un horitzó molt proper la seua inclusió no solament en recerca, on ja es fa servir, sinó també en la pràctica clínica o professional. Això vol dir que no només els investigadors de ciències de la vida necessitaran una formació en bioinformàtica, sinó que també la pràctica clínica o les empreses de base biotecnològica o biomèdica demanaran ben aviat un bon nombre d’especialistes en anàlisis de dades genòmiques. Així mateix, des del punt de vista de la informàtica, s’obre una nova àrea en la qual el desenvolupament de programari bioinformàtic esdevindrà un aspecte de màxim interès. A mesura que les aplicacions bioinformàtiques, d’una banda, demanen una eficàcia més gran a causa dels creixents volums de dades i, de l’altra, el seu ús ix de l’àmbit de la recerca i es professionalitza en entrar en clínica o empreses farmacèutiques i biotecnològiques, el seu desenvolupament necessita ser dut a terme per professionals especialistes. Per tant, són les persones amb una adequada preparació informàtica, i no programadors “afeccionats”, que han de respondre a aquestes demandes de programari bioinformàtic eficient i amb estàndards de qualitat adequats.
 • Màster Universitari en Bioinformàtica
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil d’ingrés recomanat és de persones graduades o titulades en Enginyeria Informàtica, Medicina, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques o en altres graus, enginyeries, llicenciatures i màsters amb formació relacionada amb les titulacions anteriors.

   

 • Màster Universitari en Bioinformàtica
  Complements formatius

  Podran accedir al màster les persones graduades o titulades en Enginyeria Informàtica, Medicina, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques o en altres graus, enginyeries, llicenciatures i màsters amb formació relacionada amb les titulacions anteriors.

  La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster establirà els complements de formació que l’estudiant haurà de cursar en cada cas per poder afrontar adequadament les assignatures comunes del màster. Aquests complements podran tenir una càrrega màxima de 30 ECTS i es fixaran en funció del perfil i l’historial del candidat.

  Els complements formatius que formen part del màster són:
  Assignatura
  Computadors i sistemes operatius 6 ECTS
  Programació 9 ECTS
  Estructures de dades i bases de dades 9 ECTS
  Medicina i experimentació clínica 6 ECTS
  Evolució 6 ECTS
  Bioquímica i biologia molecular 9 ECTS
  Genètica 9 ECTS

  De manera orientativa, encara que en cada cas es farà en funció del perfil del candidat, l’estudiant haurà de cursar:

  • Persones titulades en Enginyeria Informàtica o afins:
  - Medicina i experimentació clínica
  - Evolució
  - Bioquímica i biologia molecular
  - Genètica

  • Persones titulades en Medicina o afins:
  - Computadors i sistemes operatius
  - Programació
  - Estructures de dades i bases de dades
  - Evolució

  • Persones titulades en Biologia, Biotecnologia o Bioquímica i ciències biomèdiques o afins:
  - Computadors i sistemes operatius
  - Programació
  - Estructures de dades i bases de dades
  - Medicina i experimentació clínica

   

 • Màster Universitari en Bioinformàtica
  Criteris d'admissió

  Els criteris de selecció són els següents:
  • Expedient acadèmic (40-50 %), calculat d’acord amb la normativa aprovada de valoració d’expedients acadèmics de la UV.
  • L’adequació de la formació de l’estudiant al perfil recomanat (30-40 %).
  • El currículum presentat (amb justificació documental dels mèrits al•legats) (10-20 %). Si cal, es podrà realitzar una entrevista personal sobre els mèrits al•legats en el currículum.
   

 • Màster Universitari en Bioinformàtica
  Crèdits: 90
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 24
  Idioma: Castellà
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/bioinfor
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Màster Universitari en Enginyeria Química
  El màster en Enginyeria Química es justifica pel seu interès acadèmic, científic i professional, ja que respon a la demanda de la societat actual en aquest àmbit i completa de manera inequívoca el grau en Enginyeria Química. Permet que l'alumnat que el curse assolisca competències que únicament amb el grau no s'aconsegueixen. Des del punt de vista acadèmic, els estudis d'enginyeria química estan avalats per les universitats més prestigioses del món, com Massachussets Institute of Tecnhology (MIT), Califòrnia Berkeley University, Stanford University, Cambridge University, University of Tòquio, Imperial College of London, Technische Universität München o ETH de Zurich, entre altres. En les pàgines web de les citades institucions es pot apreciar la importància de l'enginyeria química tant a nivell acadèmic com professional. Des del punt de vista de definir els estàndards de qualitat i les competències de l'enginyeria química, altres organitzacions com FEANI (Federation Européenne d’Associations Nacionals d’Ingenieurs), EFCE (European Federation of Chemical Engineers), ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), exposen amb claredat la necessitat de dos nivells formatius relacionats amb la professió. Des del punt de vista social, l'enginyer químic és un professional àmpliament demandat a tots els països i amb un currículum competencial clarament definit. El màster en Enginyeria Química suposa, d'una banda, aprofundir els coneixements i les competències adquirides en els estudis de grau i, de l’altra, condueix a un cert nivell d'especialització, que pot estar orientat professionalment o bé tenir un caràcter més acadèmic, per preparar cap a la realització del doctorat. Aquest fet corrobora l'interès acadèmic, científic, tècnic i professional del títol proposat. L'objectiu general del màster en Enginyeria Química per la Universitat de València és formar i especialitzar l'alumne per a l'exercici de la professió d'enginyer químic, i recull totes i cadascuna de les competències que s’han d'adquirir.
 • Màster Universitari en Enginyeria Química
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil d'ingrés recomanat per al present Màster és de l'alumne Graduat en Enginyeria Química que haja adquirit prèviament les competències que s'arrepleguen en l'apartat 3 de l'Orde Ministerial pel qual s'establixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials vinculats amb l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial (Orde CIN/351/2009), i la seua formació estar d'acord amb què s'establix en l'apartat 5 de l'orde abans citada, referit tot això al mòdul de Tecnologia Específica de Química Industrial. Per consegüent, estos graduats, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en el següent apartat, seran admesos, si és el cas, sense complements formatius a l'esmentat Màster. Com referent d'ingrés per a l'accés al present Màster es considera el Grau en Enginyeria Química de la UVEG. Pels requisits establits en la mencionada orde, es desaconsella l'accés al Màster per a alumnes que no estiguen Graduats en disciplines de caràcter científic/tècnic relacionades amb l'àmbit d'estudis.

  Respecte al perfil lingüístic, es recomana un nivell d'Anglés B2 o superior, necessari per a poder seguir textos científics, i per a estudiants estrangers es recomana posseir almenys un nivell d'Espanyol C1.

 • Màster Universitari en Enginyeria Química
  Complements formatius

  La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster en funció de la formació i de les competències adquirides en les titulacions d'origen i considerant les recomanacions de la Secretaria General d'Universitats, configurarà la dita formació complementària utilitzant assignatures presents en el pla d'estudis de la titulació de Graduat en Enginyeria Química de la Universitat de València.

 • Màster Universitari en Enginyeria Química
  Criteris d'admissió

  Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places ofertes, se’n farà una selecció, que realitzarà la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster, que ha de seguir el criteri següent: adequació al perfil (50-70%), expedient acadèmic (20-40%), experiència professional (5-10%) i altres mèrits acadèmics i de formació: títols addicionals de grau o postgrau, idiomes comunitaris amb nivell B-1 o superior, seminaris, etc. (5-10%).

 • Màster Universitari en Enginyeria Química
  Crèdits: 75
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 30
  Idioma: Castellà
  Preu: 19,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/miqui
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Màster Universitari en Ciència de Dades
  Per a determinar la rellevància d’aquest màster cal anar a les competències que se li plantegen a un/a científic/a de dades. És un/a professional que ha de ser capaç de: a) Recopilar i emmagatzemar informació de forma òptima. Aquesta informació pot ser de qualsevol tipus (numèrica, text, imatges, vídeos…). A més, es pot veure afectada per les 5 V del conegut com a dades massives o big data (velocitat, varietat, volum, valor i veracitat). b) Visualitzar aquesta informació per extraure patrons de comportament dins de les dades. c) Establir agrupaments/patrons repetitius i regles de comportament dins de les dades. d) Determinar models de predicció per establir comportaments futurs. Totes aquestes característiques són les que defineixen un/a científic/a de dades, per tant, analitzant-les, s’observa que es necessita una formació multidisciplinària que englobe diferents àrees del coneixement. Cal destacar que aquests/aquestes professionals treballen en totes les àrees de la indústria, des de la farmacèutica fins a la de videojocs, passant per consultores, bancs, empreses basades en Internet, etc. Actualment hi ha una demanda important de científics i científiques de dades sota el paraigua del que es coneix com a business intelligence, customer experience, business analytics i big data, quatre termes que engloben gran part de la demanda d’analistes de dades orientades a aplicacions de negoci. Atesa aquesta alta demanda, en aquest màster es planteja una orientació cap a aquests temes perquè les persones que el cursen puguen tenir una ràpida incorporació laboral. Aquesta orientació sempre es realitzarà des del punt de vista d’una formació eminentment pràctica i d’aplicació directa dels mètodes d’anàlisi avançada de dades a aquest tipus de problemes.
 • Màster Universitari en Ciència de Dades
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil d'ingrés recomanat per a cursar el Màster Universitari en Ciència de Dades per la Universitat de València és el de titulados/as (graduado/ a, licenciado/a, ingeniero/a) amb competències bàsiques en matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística (probabilitat) tant a nivell de coneixements teòrics com en la utilització de ferramentes informàtiques per a la resolució de casos pràctics. Els perfils més adequats corresponen als següents titulados/as de Grau (o afí) així com superior (antics llicenciats) :

  - Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica, Enginyeria de Telecomunicació i Enginyeria (en qualsevol de les seues especialitats)

  - Matemàtiques, Física.

  -Economia, Administració i Direcció d'Empreses.

  Quant a aptituds personals es recomana que l'alumno/a que opte a este màster tinga interés pel tractament de la informació a distints nivells: recopilació i emmagatzemament, visualització, anàlisi, i desenrotllament de models de predicció per a establir comportaments futurs. La capacitat per a identificar problemes d'anàlisi de dades en aplicacions reals (en àrees industrials, de negoci, de gestió, administració, salut, etc.) , i altres aptituds personals com la creativitat, la capacitat d'innovació i l'interés per un aprenentatge continu són altament recomanables per a la formació d'un/a científico/a de dades amb projecció professional en àmbits caracteritzats hui en dia pel seu elevat dinamisme.

 • Màster Universitari en Ciència de Dades
  Complements formatius

  Si en el procés d'admissió, i a la vista de la documentació aportada pel sol·licitant, la Comissió Acadèmica del Màster valora que no són suficients les competències adquirides en matemàtiques i estadística, en ferramentes de programació així com en fonaments de programació i bases de dades, llavors l'alumne haurà de cursar els complements formatius que, a continuació, es descriuen. Concretament haurà de cursar durant el primer semestre, fins a 12 crèdits de les següents assignatures dels plans d'estudi d'algun dels Graus en Enginyeria de la Universitat de València  pròxims a l'entorn acadèmic en què s'impartirà el Màster, com són les titulacions de Grau en Enginyeria Informàtica (GII) , Grau en Enginyeria Multimèdia (GIM) , Grau en Enginyeria Telemàtica (GIT) , Grau en Enginyeria Química (GIQ) , Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions (GIET) o Grau en Enginyeria Electrònica Industrial (GIEI) . Les assignatures plantejades es cursen en el primer quadrimestre del primer curs amb una duració de 6 ECTS cada una:

  - Matemàtiques I

  - Informàtica

 • Màster Universitari en Ciència de Dades
  Criteris d'admissió

  Es requerix que el/l'alumne/a que ingresse en este títol oficial haja cursat estudis de nivell de grau o superior (graduado/a, ingeniero/a o licenciado/a) preferentment en Matemàtiques, Física, Enginyeries (Informàtica, Electrònica, Telecomunicació i Industrials) , Economia, i Administració i Direcció d'Empreses. La Comissió Acadèmica del Màster valorarà, d'acord al procés d'admissió descrit a continuació, que els estudiants que sol·liciten l'ingrés hagen adquirit competència suficient en matemàtiques i estadística, hagen utilitzat, en alguna assignatura de la seua formació, ferramentes de programació (com per exemple R, C, Matlab, Python o semblants) i coneguen, de forma bàsica, els fonaments de la programació i les bases de dades.

  En cas que els dits coneixements foren insuficients l'alumne haurà de cursar els complements formatius establits en l'apartat 4.6 d'esta memòria. Per a estudiants de països de parla no hispana es requerix Acreditació B2 d'espanyol.

  Les sol·licituds d'admissió seran valorades per la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster d'acord amb els següents criteris i ponderacions: adequació al perfil d'ingrés (50%) , expedient acadèmic (40%) , experiència professional relacionada amb l'anàlisi de dades: anys d'experiència professional, entrevista personal amb membres de la Comissió Acadèmica, cartes de recomanació dels llocs exercits, etc. (5%) i altres mèrits acadèmics i de formació: títols addicionals de grau o postgrau afins al camp de coneixement del Màster, idiomes comunitaris amb nivell B1 o superior, assistència a cursos i seminaris, etc. (5%) .

 • Màster Universitari en Ciència de Dades
  Crèdits: 90
  Cursos: 2
  Ensenyament: Presencial
  Places: 25
  Idioma: Castellà i valencià
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/mcd
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils
  imatge de la noticiaLa importància de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), i de la informàtica en particular, és inqüestionable en l’actual societat de la informació i del coneixement. L’ús de dispositius electrònics connectats en xarxa ha crescut en l’última dècada tant en l’àmbit industrial com en l’àmbit domèstic i social. Per això, són nombroses les fonts que destaquen l’alta ocupació actual i que preveuen una major demanda de professionals qualificats en TIC en els propers anys a causa del desenvolupament tecnològic constant en tots els sectors productius. Un dels principals motius que es troben després de l’alta ocupació dels egressats/egressades en Informàtica és l’ampli espectre laboral que abasten les TIC. Les àrees en què es pot exercir la professió van des del disseny i programació d’aplicacions a l’administració, gestió, anàlisi i desenvolupament de plataformes de bases de dades, l’administració de sistemes, de xarxes i el desenvolupament web i multimèdia. A més, ja que aquest és un camp en constant evolució, és important que els treballadors/treballadores en actiu continuen amb la seua formació especialitzant-se en les noves tecnologies que sorgeixen constantment. Un aspecte important en aquesta àrea de coneixement és que les tecnologies tenen un cicle de vida bastant curt. Això suposa un repte tant per als professionals com per als formadors, ja que estar en l’avantguarda implica un reciclatge continu. El Màster Oficial en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils forma titulats/titulades amb les competències necessàries per al desenvolupament de l’activitat professional, investigadora i l’ús d’equips en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions amb un especial èmfasi en el modelatge, disseny, implantació, avaluació i gestió de serveis en xarxa, aplicacions mòbils i computació en el núvol a través del coneixement de les noves tendències i línies de recerca en aquest àmbit.
 • Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils
  Perfil d'ingrés recomanat

  A títol orientatiu, el Màster en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils està dirigit principalment a alumnes que hagen cursat alguna de les titulacions següents:

  • Grau en Enginyeria Informàtica
  • Grau en Enginyeria Multimèdia
  • Grau que tinga el certificat EURO-INF
  • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes o Gestió,
  • Grau en Enginyeria de Telecomunicacions en qualsevol de les seues branques.

  Les sol·licituds d'ingrés seran analitzades per la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) que serà l'òrgan responsable de fixar els complements de formació requerits en el cas que els continguts/llenguatges de programació impartits en la titulació d'origen no permeten abordar el Màster amb garanties.

 • Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils
  Complements formatius

  S’estableixen complements de formació per a aquells/es alumnes que presenten deficiències en aspectes rellevants per a la realització del màster. La Comissió de Coordinació Acadèmica  determinarà quins d’aquests complements, si és el cas, s’han de cursar després d’examinar la documentació aportada en la fase de preinscripció.

  Assignatura: Programació

  Titulació: Grau en Enginyeria Telemàtica

  Curs: 3º

  Quadrimestre: 1

  Crèdits: 6 ECTS

  Assignatura: Bases de dades i sistemes d’informació

  Titulació: Grau en Enginyeria Telemàtica

  Curs: 3º

  Quadrimestre: 1

  Crèdits: 6 ECTS

  Els horaris d’aquestes assignatures són compatibles amb la realització simultània del màster.

 • Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils
  Criteris d'admissió

  La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster avaluarà les sol·licituds de preinscripció segons els criteris següents:

  • Expedient acadèmic (50%),
  • Adequació de la titulació d’entrada (30%),
  • Experiència professional relacionada amb l’àmbit del màster (10%)
  • Altres mèrits acadèmics i de formació (10%): títols addicionals de grau o postgrau, idiomes comunitaris amb nivell B2 o superior, etc.

  Per a aquells/as alumnes/as que provinguen de fora de l’àmbit educatiu iberoamericà, la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster podrà exigir com a requisit el nivell B2 de castellà.

 • Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 24
  Idioma: Castellà
  Preu: 39,27 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  http://www.uv.es/twcam
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
Jo soc etse, estudiantat de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Universitat de València

Estudiants

El teu futur ETSE-UV

ETSE-UV Col·labora

Troba'ns

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre et desplaces per apropar o allunyar el mapa