Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

ETSE-UV Notícies

alt=
Som líders en enginyeria i ciència de dades
21/07/22

L'edició 2022 del rànquing de Sanghai atorga a la Universitat de València la primera posició de la Comunitat Valenciana en les matèries d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica, d'Enginyeria i Ciències Ambientals, i de Teledetecció, impartides pel professorat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria...

ETSE-UV Forma

ETSE-UV Investiga

 • Grau en Enginyeria Multimèdia

  El grau en Enginyeria Multimèdia proporciona una formació tècnica de caràcter generalista en els instruments i mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’aplica a les necessitats derivades del paradigma comunicatiu generat per les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, pels sistemes multimèdia. Això demana un plantejament multidisciplinari, en què es combina una base tecnològica sòlida i una bona capacitat narrativa i d’organització, les quals permeten el disseny i el desenvolupament de productes multimèdia.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Perfil

  Aquest grau té una formació transversal, amb habilitats tècniques pròpies de l’enginyeria informàtica i coneixements teòrics i pràctics sobre comunicació audiovisual. Això permet dissenyar, desenvolupar i dirigir projectes multimèdia en camps tan diversos com l’aprenentatge electrònic (e-learning), la programació informàtica, els videojocs, l’animació 3D, el disseny gràfic, l’elaboració de pàgines web, la robòtica, etc.

 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Informació pràctica
  • Aquest grau té pocs precedents en altres universitats espanyoles. La seua implantació respon a la necessitat de tenir professionals amb aquest perfil i a la seua elevada inserció laboral.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i afavorir l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Multimèdia té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Informàtica 102 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 72 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 54 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 42 crèdits
   • Enginyeria Química 42 crèdits
  • L’alumnat pot triar les assignatures optatives ofertes dins d’aquest pla o les d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i Comunicació Audiovisual. Això amplia les possibilitats de dissenyar la formació en relació amb diferents trajectòries acadèmiques i professionals.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriamultimedia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,042
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Multimèdia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Telemàtica

  El grau en Enginyeria Telemàtica proporciona una formació generalista en les tècniques i els mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’alumnat adquireix uns coneixements teòrics i pràctics sòlids pel que fa al disseny i gestió de xarxes (sense fils, d’accés i de transport) i als serveis de telecomunicacions, com també de sistemes i aplicacions telemàtiques. Aquests estudis tenen una gran importància en la societat actual, com a conseqüència del potencial socioeconòmic d’Internet i les noves tecnologies.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Perfil

  La demanda de professionals és molt elevada en empreses proveïdores de serveis de telecomunicacions (fabricants d’equips, empreses de desenvolupament d’aplicacions en xarxa, etc.), en empreses clientes de les anteriors i també en equips i centres de recerca. Així mateix, es poden aplicar els coneixements adquirits en camps tan diversos com l’educació, la ciència o la tecnologia.

 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a exercir com a enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Telemàtica té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 120 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 72 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 72 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 66 crèdits
   • Enginyeria Química 54 crèdits
  • S’ha d’assolir un bon nivell d’anglès durant el grau que permeta incorporar-se a empreses internacionals. Tot i que les llengües de docència són el valencià i el castellà, en totes les assignatures es treballa amb material de suport en llengua anglesa.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • Aquest grau ha rebut la certificació internacional de qualitat EUR-ACE® fins a 2022.
 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 64
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriatelematica
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General7,066
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Telemàtica
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Informàtica

  El grau en Enginyeria Informàtica proporciona una formació generalista en l’àrea de la informàtica, amb una base àmplia i sòlida que prepara per dirigir i realitzar les tasques pròpies de totes les fases del cicle de vida dels sistemes, de les aplicacions i dels productes que resolen problemes en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, tot aplicant els mètodes i les tècniques propis de l’enginyeria.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Perfil

  Aquest grau forma professionals per especificar, dissenyar, construir, implantar, verificar, avaluar i mantenir sistemes informàtics d’acord amb les necessitats dels usuaris. A més a més, capacita per assumir el lideratge de projectes gràcies a una formació específica pel que fa a la gestió de projectes i a les destreses professionals.

 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Informació pràctica
  • La importància econòmica, social i cultural de les TIC justifica l’elevada demanda laboral que té aquest grau i, per tant, la facilitat d’incorporació al mercat de treball.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Informàtica té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Multimèdia 102 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 72 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 54 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 42 crèdits
   • Enginyeria Química 42 crèdits 
  • L’alumnat pot triar com a assignatures optatives les del pla d’estudis d’Enginyeria Informàtica i també pot escollir les d’Enginyeria Multimèdia i les d’Enginyeria Telemàtica. Això li dóna moltes possibilitats per dissenyar la seua formació en relació amb les diferents trajectòries acadèmiques i professionals. ·
  • Les assignatures són quadrimestrals i tenen 6 crèdits cadascuna, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriainformatica
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General10,048
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Informàtica
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Química

  Aquest grau proporciona una formació generalista en l’àmbit de l’enginyeria industrial, alhora que permet aprofundir en el camp específic de l’enginyeria química i de la industria de procés químic. La importància de la indústria química en l’economia mundial justifica la necessitat de professionals amb coneixements econòmics, científics i tecnològics, i amb destreses per aplicar-los en el desenvolupament i la fabricació de productes químics.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Química
  Perfil

  S’ofereix una formació sòlida que permet als egressats treballar en les instal·lacions on es fabriquen productes químics en sectors tan diversos com el químic, petroquímic, biotecnològic, farmacèutic, alimentari, mediambiental i d’altres d’afins. L’àmbit de treball inclou la concepció, disseny, desenvolupament, operació, manteniment i direcció dels processos de la industria química. Així mateix, el grau prepara professionals capaços d’integrar-se en equips de treball multicisciplinaris i exercir tasques de responsabilitat i lideratge per a cobrir les necessitats tècniques dels processos industrials.

 • Grau en Enginyeria Química
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Química té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Electrònica Industrial 120 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 60 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 54 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 42 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 42 crèdits
  • L’estudiantat pot triar els 19,5 crèdits optatius entre l’oferta anual d’assignatures optatives pròpia del grau. ·
  • Les assignatures són quadrimestrals i tenen 4,5 o 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • El projecte de fi de grau permet aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació tècnica.
 • Grau en Enginyeria Química
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 48
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/enginyeriaquimica
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General11,147
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Química
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial

  Aquest grau proporciona una formació generalista en l’àmbit de l’enginyeria industrial, alhora que permet aprofundir en el camp específic de l’electrònica industrial. Aquests estudis capaciten tant per al disseny de sistemes electrònics, per a l’automatització i control de processos industrials, com per al disseny de sistemes per a la conversió energètica i d’instrumentació avançada, així com també per a la gestió de projectes vinculats a l’aplicació i el desplegament d’aquesta tecnologia.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Perfil

  S’ofereix una formació sòlida en l’electrònica industrial que permet als egressats abordar el disseny, desenvolupament, gestió i direcció de projectes industrials tant en el sector públic com en el sector privat. Així mateix, prepara professionals capaços d’integrar-se en equips de treball multidisciplinaris i exercir tasques de responsabilitat i lideratge per a cobrir les necessitats tècniques dels processos industrials.

 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació.
  • El grau en Enginyeria Electrònica Industrial té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Química 120 crèdits
   • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 84 crèdits
   • Enginyeria Telemàtica 66 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 42 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 42 crèdits 
  • L’estudiantat pot triar els 18 crèdits optatius entre l’oferta anual d’assignatures optatives pròpia del grau.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • El treball de fi de grau permet aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació tècnica.
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,028
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

  El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació proporciona una formació generalista en les tècniques i els mètodes de l’enginyeria. Alhora, l’estudiantat adquireix coneixements específics a més d’habilitats comercials i socials per poder-se desenvolupar en el món professional. Així, aquests estudis plantegen un ampli aprenentatge en l’àmbit de la ciència i la tecnologia i, en particular, de la tecnologia aplicada. Igualment, ofereixen formació en economia i empresa.

  [Més info]

 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Perfil

  Aquest grau ofereix la formació necessària per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics aplicats fonamentalment en l’àmbit de les telecomunicacions. Així mateix, prepara professionals per prendre decisions relatives a la implantació i la gestió de sistemes de telecomunicacions, a més de proporcionar les habilitats necessàries per treballar en equip amb enginyers i enginyeres d’unes altres especialitats.

 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Informació pràctica
  • El grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.
  • Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció d’una segona titulació. El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació té crèdits comuns amb:
   • Enginyeria Telemàtica 120 crèdits
   • Enginyeria Electrònica Industrial 84 crèdits
   • Enginyeria Química 60 crèdits
   • Enginyeria Informàtica 54 crèdits
   • Enginyeria Multimèdia 54 crèdits
  • L’alumnat pot triar els 18 crèdits optatius entre l’oferta anual d’assignatures optatives pròpia del grau o entre l’oferta d’altres graus de la branca d’Enginyeria.
  • Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes i del treball de fi de grau, que en tenen 12.
  • S’ha d’assolir un bon nivell d’anglès durant el grau que permeta incorporar-se a empreses internacionals. Tot i que les llengües de docència són el valencià i el castellà, es treballa en totes les assignatures amb material de suport en llengua anglesa.
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 64
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General7,185
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Ciència de Dades
  imatge de la noticia

  El Grau en Ciència de Dades proporciona una sòlida base de coneixements en l’àmbit de les matemàtiques, l’estadística, la informàtica, la intel·ligència artificial, la salut i el negoci, els quals permeten donar resposta a la demanda creixent de la societat per a prendre decisions basades en la informació que ens proporcionen les dades. El grau capacita per a adquirir, processar, transformar i extraure coneixements a partir de grans volums de dades d’índole diversa (nombres, imatges, vídeo, text, etc.), així com també per a aplicar-los en àrees com la sanitat, les relacions socials, la política, el medi ambient, l’economia i l’empresa.

  [Més info]

 • Grau en Ciència de Dades
  Perfil

  Aquests estudis proporcionen una formació multidisciplinària que capacita per a comprendre el fenomen de les dades des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural, sanitària, i de negoci. A més a més, capacita per a ocupar càrrecs de responsabilitat en les organitzacions i per a assumir el lideratge de projectes gràcies a una formació específica pel que fa a la gestió de la innovació i a les destreses professionals.

 • Grau en Ciència de Dades
  Informació pràctica
  • Tot i que no se n’exigeix una formació prèvia, és recomanable haver cursat la modalitat de batxillerat de Ciències i Tecnologia.
  • Els ensenyaments pràctics en grups reduïts representen un element fonamental en la formació d’aquest grau.
  • Les pràctiques externes obligatòries es fan en empreses capdavanteres en l’àmbit de les dades.
  • El Treball de fi de grau es pot basar en les pràctiques externes.
  •  L’oferta d’assignatures optatives s’ha dissenyat en funció de la demanda de professionals i comptant amb l’experiència acadèmica i investigadora del professorat.
 • Grau en Ciència de Dades
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 65
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://www.uv.es/graus/cienciadedades
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General11,338
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Grau en Ciència de Dades
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0'2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0'2
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0'1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0'2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0'2
   
  Física: 0'2
   
  Geologia: 0'1
   
  Química: 0'2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  imatge de la noticia

  Aquest doble grau proporciona una sòlida formació teòrica i pràctica en les dues disciplines que reuneix: la química, com a ciència que estudia la composició, la síntesi, les propietats, el comportament i la reactivitat de la matèria; i l’enginyeria química, que aplica els coneixements i desenvolupaments a la transformació de matèries primeres en productes útils fabricats a escala industrial. Així, cobreix les necessitats de la indústria química i dona solucions a problemes relacionats amb la salut, l’alimentació, l’energia i el medi ambient entre altres, contribuint al constant avanç de la societat.

 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  Perfil

  Aquest perfil doble i complementari és idoni per a la investigació, el desenvolupament de projectes, el disseny de productes i processos, la producció i la direcció de les activitats productives, així com per a l’ensenyament en batxillerat, cicles formatius i estudis universitaris.

  La doble titulació habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a industrial i compta amb el suport de la Associació Química i Mediambiental del Sector Químic de la Comunitat Valenciana (QUIMACOVA). A més a més, tant el grau com l’enginyeria han estat reconeguts per estàndards de qualitat internacional amb la concessió dels segells EuroBachelor® i Eur-Ace®.

 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  Informació pràctica
  • Aquest doble grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial.- La planificació d’aquests estudis permet obtenir els graus en Química i en Enginyeria Química en cinc cursos i amb una dedicació anual raonable (entre 63 i 69 crèdits/curs).
  • Les matèries teòriques inclouen pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts que en faciliten l’estudi i la comprensió i contribueixen a una avaluació global.
  • Als laboratoris experimentals l’estudiantat adquireix competència en l’aplicació de les tècniques de mesura, el maneig d’instrumentació i equipament industrial i l’anàlisi de dades.
  • Es treballa en grups reduïts amb una atenció personalitzada i un paper actiu i pràctic de l’estudiant.
  • Aquesta titulació inclou 12 crèdits de Pràctiques Externes obligatòries que faciliten un primer contacte amb l’entorn laboral.
  • El treball de fi de grau permet integrar i aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació científica i tècnica.
 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  Crèdits: 330
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 20
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General12,439
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Química
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 323 Geolocalització
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  Campus Burjassot/PaternaAvinguda de la Universitat s/n46100 Burjassot (València)
  963 543 505 Geolocalització
 • Doble Grau en Química i Enginyeria Química
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: 0,1
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: 0,1
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: 0,2
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,2
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -

Segueix-nos

 
Jo soc etse, estudiantat de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Universitat de València

Estudiants

Beques i Ajudes
19 de maig - 15 de set.
Premis i concursos
12 d’abr. - 15 de set.
Beques i Ajudes
11 de jul. - 20 de set.
Altres esdeveniments
25 de juny - 22 de set.
Altres esdeveniments
15 de jul. - 23 de set.

El teu futur ETSE-UV

ETSE-UV Col·labora

Troba'ns

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre et desplaces per apropar o allunyar el mapa