Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Cita Prèvia

Reglament de pràctiques externes de la Universitat de València

Normativa de pràctiques externes de l'ETSE-UV

Guía sobre protecció de dades per a estudiants que realitzen pràctoqies externes

Guia de Pràctiques en casos de discapacitat

 

Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecciió a la infància i a l'adolescència, els estudiantes que vulguen o hagen de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors, han d'aportar obligatòriament una certificadió negativa del Registre Central de Delingüents Sexuals que expedeix el Ministeri de Justíficia. Per a més informació clica ací