Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Cita Prèvia

Especialitat en direcció d'estacions depuradores d'aigües residuals

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43815 Control microbiològic de processos de depuració 3 Veure fitxa
43816 Gestió d'estacions depuradores d'aigües residuals 3 Veure fitxa
43817 Simulació i disseny avançat d'estacions depuradores d'aigües residuals 3 Veure fitxa
45005 Control de processos en instal·lacions ambientals 3 Veure fitxa

Especialitat en gestió ambiental de la indústria

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43818 Contaminació física: soroll i radiacions 3 Veure fitxa
43819 Gestió energètica 3 Veure fitxa
43820 Prevenció de la contaminació industrial 3 Veure fitxa

Especialitat en gestió ambiental en l'enginyeria civil

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43824 Actuacions mediambientals costaneres 3 Veure fitxa
43825 Enginyeria ambiental de les obres lineals 3 Veure fitxa
45006 Gestió de la qualitat de les aigües superficials sobre la base de models 3 Veure fitxa
45007 Tecnologies de la informació geogràfica per a estudis ambientals 3 Veure fitxa