Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Cita Prèvia

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 80

Treball fi de màster: 10

Codi titulació: 2174

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Web específica del màster: www.uv.es/mituv

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 20,27 €

Centre de gestió: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i Anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica José Javier Samper Zapater (Co-director)
Máximo Cobos Serrano (Co-director)
Asunción Edith Navarro Antón
José Gabriel Torres Pais
Carmen Botella Mascarell
Yolanda García García (PAS)

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació

Interès acadèmic, científic o professional: Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) no són únicament un sector important d’activitat econòmica en si mateix, sinó que a més són un motor essencial en tots els camps associats al coneixement en la societat europea. Les TIC s’identifiquen clarament amb el concepte d’innovació. L’última dècada, el creixement de productivitat a Europa s’ha reduït en bona part a causa d’un ús insuficient de les TIC. L’objectiu general del màster és formar enginyers de telecomunicació. Pretén proporcionar una sèrie de competències que augmenten la capacitat d’innovació, desenvolupament i transferència tecnològica de la societat, especialment de l’espanyola i l’europea, a través de diferents institucions: empreses tecnològiques, tant pimes, com parcs científics i tecnològics. D’altra banda, el màster contribuirà a formar enginyers de telecomunicació amb capacitat per a la creació de noves pimes tecnològiques, i augmentarà les sinergies amb empreses tecnològiques espanyoles i estrangeres.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Matemàtica Computacional i Doctorat en Enginyeria Electrónica

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: mituv@uv.es