Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Cita Prèvia

Gestió i optimització de la producció i la sostenibilitat

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
44428 Direcció i organització d'empreses 4,5 Veure fitxa
44429 Gestió integral de la qualitat, de la seguretat i de la innovació 4,5 Veure fitxa

Enginyeria de processos i producte

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
44431 Reactors avançats 6 Veure fitxa
44432 Fenòmens de transport 4,5 Veure fitxa
44433 Processos de separació avançats 6 Veure fitxa
44434 Control avançat de processos 6 Veure fitxa
44435 Simulació i optimització avançada de processos 6 Veure fitxa
44436 Disseny de processos i enginyeria de producte 4,5 Veure fitxa
44437 Gestió i tractament d'emissions i residus industrials 6 Veure fitxa

Optativitat

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
44439 Ferramentes informàtiques en enginyeria química 3 Veure fitxa
44440 Processos i productes de la química orgànica 3 Veure fitxa
44441 Processos i productes de la química inorgànica 3 Veure fitxa
44442 Processos biotecnològics 3 Veure fitxa

Treball fi de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
44438 Treball fi de màster 15 Veure fitxa

Pràctiques externes

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
44430 Pràctiques externes 6 Veure fitxa

Complements de Formació

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
44596 Complements de formació 6 Veure fitxa
44597 Complements de formació 12 Veure fitxa
44598 Complements de formació 24 Veure fitxa
44599 Complements de formació 30 Veure fitxa
44600 Complements de formació 60 Veure fitxa
44601 Complements de formació 4,5 Veure fitxa
44602 Complements de formació 9 Veure fitxa