Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Cita Prèvia

L'estudi d'inserció laboral dels Graus oficials de la UV indica que la branca d'enginyeria té les millors dades

  • 2 de juny de 2021
L'estudi d'inserció laboral dels Graus oficials de la UV indica que la branca d'enginyeria té les millors dades

L'estudi realitzat per la Universitat de València indica que el nivell de satisfacció medie dels graduats en els Graus oficials de la ETSE-UV és de 8 sobre 10, i que el salari mig mensual està entorn dels 1.300 euros.

Entre els indicadors mesurats en l'estudi també destaca que el 93% dels graduats estan treballant i que el 74% dels llocs de treball s'adapten al nivell d'estudis i a la titulació cursada.

L'estudi d'inserció dels Graus oficials de la Universitat de València analitza cada 4 anys els principals indicadors de la inserció laboral de fins a tres promocions de diplomats/ades de cadascuna de les titulacions. Per a fer aquest estudi es realitzen enquestes als graduats aproximadament entre un i tres anys després de la finalització dels estudis. Aquesta és la tercera edició d'aquest estudi, i les dades que apareixen són sobre la base d'alumnes que van finalitzar els seus estudis els anys 2016, 2017 i 2018

Aquest informe presenta 14 indicadors bàsics d'inserció que parlen de la situació dels titulats i titulades en el moment de l'enquesta, de la seua experiència laboral posterior a la titulació i de les característiques de l'ocupació que exercien en el moment de l'enquesta.

Informe executiu de l'Estudi d'Inserció Laboral dels Graus Oficials de la UV: https://www.uv.es/uvempleoest/eilgrado/tercero/informe-ejecutivo-eilvi-final.pdf